Na de zeer succesvolle 1000-soortendag in augustus 2014 heeft de KNNV afdeling Gooi, in het kader van het 100-jarig bestaan van de afdeling op 27 en 28 mei 2016 nogmaals een 1000-soortendag georganiseerd. Net als in 2014 is samenwerking gezocht met vele groene organisaties die actief zijn in het Gooi. Het doel was zoveel mogelijk soortgroepen in 24 uur te inventariseren. De dag werd gehouden op vrijdagavond 27 mei en zaterdag 28 mei. Het thema was "Samen er op uit". De evaluatie van de dag in 2014 heeft laten zien, dat een aantal soortgroepen onderbelicht waren gebleven. In 2016 hebben we geprobeerd de soortdekking te verbeteren. Het aantal van 1002 soorten dat in 2014 werd gevonden, is ruimschoots overtroffen Er werden 1282 verschillende soorten geteld.

Er was veel voorbereid:

  • Er werd in een ander seizoen geinventariseerd, dan in 2014.
  • De gebieden waren dezelfde als in 2014.
  • Een groot aantal mensen was benaderd om een bijdrage te leveren.
  • Met de organisatie achter waarneming.nl is afgestemd hoe de gegevens zijn ingevoerd en gepresenteerd
  • De benodigde vergunningen van zowel Natuurmonumenten als het Goois Natuurreservaat waren geregeld.

 

De aanpak, afspraken en andere informatie is te vinden in de bijgevoegde presentatie.

Een overzicht van de resultaten kunt u hier vinden.

Organisaties / geïnteresseerden  kunnen contact opnemen met:

Fred van Klaveren: f.vanklaveren@casema.nl
Theo van Mens: theovanmens@gmail.com


 

Deel deze pagina