Op 1 augustus 2015, het was een prachtige zaterdagmiddag, verzamelden de (mannelijke) excursieleider en zes (vrouwelijke) excursiedeelnemers zich bij Gasterij Stadzigt om de omgeving daar te bekijken op het voorkomen van insecten. Wie dus altijd het idee had dat vrouwen bang zijn voor insecten en gilletjes slakend voor die kleine beestjes wegrennen, kan dit idee nu gevoeglijk bijstellen. Het lijkt er op dat het meer de mannen zijn op wie dit van toepassing is. 

Vol verwachting werd er kort na 13 uur vertrokken om na een half uur zo’n 30 meter opgeschoten te zijn. Zo gaat dat met insecten. Het schiet niet op. Maar er was dan ook heel veel te zien. Veel aandacht ging er natuurlijk naar de bekende soortgroepen als vlinders en libellen. Maar ook sprinkhanen, wantsen en kevers waren er volop te zien. Uitgebreid werd er stilgestaan, gefotografeerd en gediscussieerd over de diverse exemplaren. En er was een grote variatie zowel in grootte als in kleuren. En in gedrag niet te vergeten. Sommige soorten laten zich makkelijk een tijdje bekijken. Maar andere soorten laten zich bij de minste verstoring gewoon vallen of vliegen weg. En als ze dan blijven zitten en je er een foto van wil maken, zitten er natuurlijk altijd wel een paar plantensprieten in de weg.

Doordat onder de aanwezigen de expertise-gebieden redelijk verdeeld waren, kon er een heleboel informatie uitgewisseld worden. Zodoende waren we in staat om 9 soorten libellen, 15 soorten vlinders, 3 soorten hommels, 10 soorten kevers, 5 soorten wantsen en 4 soorten sprinkhanen te determineren. En dit zijn dan de soorten die met zekerheid op naam te brengen waren. Er vlogen, sprongen en kropen nog veel soorten rond, waarbij dat niet lukte.

Ook werden natuurlijk vele niet–insecten waargenomen zoals hooiwagens, vogels, planten, spinnen, etc.

Een soortenoverzicht is hier te vinden.

Dat het bestuderen van insecten een leuke tijdpassering is wordt wel bewezen door het feit dat we drie uur over de excursie gedaan hebben en in die tijd een afstand hebben afgelegd die met een beetje tempo in 30 minuten te doen had moeten zijn.

Willem-Jan Hoeffnagel

Verslagen

 

Deel deze pagina