Onder een heldere sterrenhemel hebben op 6 september j.l. 32 leden van de KNNV, IVN en de Vlinderwerkgroep zich verenigd om gezamenlijk naar nachtvlinders te kijken. Voor de tweede keer (sinds 2007) organiseerde de KNNV, nu in nauwe en plezierige samenwerking met het IVN, de Nationale Nachtvlindernacht binnen het eigen werkgebied. 

De Nationale Nachtvlindernacht is een initiatief van de Vlinderstichting. Vanuit onze KNNV/IVN-afdelingen hebben we geen actieve aansluiting gezocht met het landelijke evenement, omdat we binnen het Gooi deze Nachtvlindernacht wilden benutten als ‘proef’. De enthousiaste deelnemers waren daardoor alleen leden van de drie genoemde organisaties uit het Gooi. De resultaten van deze avond zullen worden geëvalueerd. Onze waarnemingen zullen op www.waarneming.nl worden doorgegeven, zodat ze landelijk kunnen worden benut.

Voor de Nachtvlindernacht hadden we de beschikking over de INFO-schuur, in het gebied  'de Zanderij', eigendom van het GNR. Dit gebied heeft als biotopen: schrale graslanden, ondiep en begroeid stilstaand water, loof- en naaldbos en op ca. 700 meter afstand de Bussumerheide. Deze verschillende biotopen beloofden veel soorten nachtvlinders. 

Het weer op 6 september was geschikt: de beloofde regen ging westelijk en oostelijk langs ons heen. De temperatuur was de gehele voorafgaande dag ca. 28-30°C. Gedurende de avond zelf daalde de temperatuur naar een graad of 16°C. Pas aan het begin van de nacht begon het te regenen, maar toen was de koek al op.

Om de avond ook een informatief karakter te geven hebben we drie vangmethoden laten zien. Allereerst een laken met een lamp; een veel gebuikte methode. Daarnaast ‘smeer’ op een aantal bomen bij de INFO-schuur. Als derde methode hebben we een vangkast neergezet, waarin een lamp was geplaatst. Alle drie de lokmiddelen hebben met succes vlinders aangetrokken. Voor nadere informatie over deze vangmethoden, zie www.vlinderstichting.nl of www.nachtvlindernacht.nlDaarnaast konden we, in de infoschuur, ook genieten van de prachtige foto’s van Jaap van der Vliet, die een doorlopende diapresentatie had samengesteld

Er zijn 20 soorten nachtvlinders door de aanwezigen vastgesteld. Er is geen onderscheid gemaakt tussen micro’s en macro’s.De walstrospanner springt eruit. Deze soort heeft een oostelijke en noordoostelijke  verspreiding en is zeldzaam in West-Nederland. Voorwaar een bijzondere waarneming! 

 Vooral het rood weeskind, de agaatuil, de koperuil en de hagedoornvlinder kregen vanwege hun grootte en/of kleuren veel aandacht van de aanwezigen. 

Naast vlinders trekt licht vaak veel andere insecten aan, zoals kevers, muggen, vliegen, sluipwespen, langpootmuggen en schietmotten. Vooral op het doek konden we verschillende soortengroepen goed waarnemen, zoals langpootmuggen (min. 4 soorten), schietmotten (min. 6 soorten), kevers (2 soorten) en diverse soorten muggen. Twee soorten vielen op: zwarte veldmestkever(Aphodius fossor) en kleine gestreepte kokerjuffer (Mystacides longicornis).

De organisatie bedankt hierbij de aanwezigen voor hun inbreng en enthousiasme en hun aandeel aan het succes van deze avond. 

Ellie (Bonin-)Fluitsma, Jan Bonenschansker, Jaap van der Vliet, Theo van Mens en Fred van Klaveren.

foto's

Deel deze pagina