zaterdag 19 maart 2016

Naar aanleiding van het plan Blaricum aan Zee, hebben een aantal Gooise natuurorganisaties (o.a. KNNV Afdeling Gooi, IVN Afdeling Gooi en Omstreken en de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken) een inventarisatie gedaan van de aanwezige natuurwaarden in dit gebied. De resultaten zijn door Piet Bakker samengevoegd in een rapport dat recent is aangeboden aan de gemeenteraad van Blaricum. Daar is het rapport ook toegelicht door de voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Gooi.

 

De conclusies zijn:

  • Het gebied is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur).
  • De biodiversitieit is er erg hoog. Er komen vele Rode Lijst soorten voor en ook nog eens in grote aantallen. Wat te denken van 500.000 exemplaren van de Moeraswespenorchis en 25.000 exemplaren van Parnassia.
  • De natuurwaarden manisfesteren zich bij tal van soortgroepen: planten, paddenstoelen, vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën, vissen, vlinders, libellen en sprinkhanen.
  • Er gebeuren echter activiteiten die volgens regels van de Gemeente Blaricum niet mogen, maar handhaving schiet te kort.

 

Het rapport "Natuurwaarde van het Voorland bij de Stichtse Brug" is te lezen op deze site.

Deel deze pagina