Via deze pagina zijn de publicaties van de afdeling in te zien. Dat betreft:

Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrieven worden activiteiten aangekondigd alsmede leuke wetenswaardigheden of vermeldenswaardige observaties. De activiteiten zullen ook via de website gepubliceerd worden. De nieuwsbrief verschijnt als daar aanleiding toe is.

Mocht u iets bijzonders te melden hebben? Laat het ons weten. Bijdragen (ze moeten wel passen binnen de doelstellingen van de KNNV; de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren) kunnen naar Jaap van der Vliet (vandervliet.jaap@gmail.com) gestuurd worden.

 

Grote Ratelaar

De Grote Ratelaar is het afdelingsblad van IVN Gooi e.o en KNNV Gooi en verschijnt vier maal per jaar. De reactie bestaat uit: Jetse Jaarsma, Fred Jansen en Jaap van der Vliet. Het blad wordt opgemaakt en gedrukt bij Editoo B.V. te Arnhem.

Kopij kan gestuurd worden naar groteratelaar.ivnknnvgooi@gmail.com. Uiterste inzenddata voor kopij zijn 15 november, 15 februari, 15 mei en 15 augustus. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen al dan niet te plaatsen, in te korten of aan te passen.

 

Rapporten

Van onze projecten worden rapporten gemaakt. Deze zullen vanaf heden ook op deze site gepubliceerd worden.

 

Convo's

Voordat we samen met IVN Afdeliong Gooi de Grote Ratelaar zijn gaan publiceren, brachten we elk kwartaal een Convo uit. Om deze nog na te laten lezen maken we ze op deze site beschikbaar. Aangezien we de Convo's vanaf 1981 nog hebben betekent dit een wel erg groot beslag van de geheugenruimte van de server. Vandaar dat hier de Convo's vanaf het laatste nummer van 2011 geplaatst zijn. Mocht u een ouder exemplaar willen dan kan dat door een verzoek per mail te sturen naar w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl.

 

Deel deze pagina