De afdeling organiseert activiteiten zoals lezingen, cursussen en excursies voor eigen leden (afdelingsactiviteiten). Tevens is de afdeling gevraagd om samen met het IVN IJssel en Gouwe activiteiten te organiseren voor de inwoners van Gouda (publieksactiviteiten). U bent van harte welkom om een keer mee te gaan met een excursie of een lezing bij te wonen. U kunt op deze wijze kennis maken met de KNNV Gouda.

De lezingen worden meestal gegeven in het infocentrum in het Heempad, Ridder van Catsweg, achter de Princessenflats.
De excursies worden meestal gemaakt per auto. Van de mensen die meerijden wordt een liftersgeld gevraagd van 5 eurocent per kilometer. Wilt u weten of er voldoende auto’s/meerijdplaatsen zijn, neem dan contact op met de natuurhistorisch secretaris 0182-618037 email: n.h.secretaris@gouda.knnv.nlDe KNNV is niet aansprakelijk voor ongevallen en beschadiging of verlies van eigendommen.

 

Deel deze pagina