dinsdag 29 december 2020

Het project 'Vissenmonitoring', een project waaraan Aaf Verkade een voortdurende milieuvriendelijke en educatieve invulling weet te geven, heeft tot ons grote genoegen een Ger van Zanen-voucher toegekend gekregen.
Aaf creëert hiermee een 'Blauw-groene zoutkistenroute' in de stad Leiden, die aan iedere bezoeker van de stad toont hoe belangrijk de bekendheid met en ook de bescherming van ook het (onder-water-)milieu in de stad is en die de aandacht van het publiek (uit alle lagen van de bevolking) richt op de kennis en aantrekkelijkheid van de natuur in onze directe leefomgeving.
Als KNNV-afdeling van de stad en haar omgeving zijn wij zeer verguld met de creatieve wijze en de enthousiaste inzet van Aaf die steeds weer nieuwe acties voor de natuur weet vorm te geven (in dit geval ook zeer letterlijk)!

Het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden e.o.

Deel deze pagina