maandag 25 januari 2021

Een terrein als Park Kweeklust kun je wellicht nauwelijks meer eer aandoen dan er nieuwe planten op te kweken. Deze plek in de Lage Mors is uitgekozen voor een vernieuwend natuurproject: de oevers krijgen de kans om ter plaatse verloren gegane biodiversiteit terug te brengen. De stadsecoloog van de gemeente Leiden heeft de Plantenwerkgroep (Pwg) van de KNNV-afdeling Leiden gevraagd om hieraan een bijdrage te leveren.
Daar is gretig gebruik van gemaakt. Coördinator Koen van Zoest van onze Plantenwerkgroep, en coördinatrice Jacqueline Henrot van het Oeverplantenproject waarin de KNNV participeert, hebben zaden van ruim dertig inheemse oeverplantensoorten gemengd. Vervolgens hebben ze deze op een zaaiklaar gemaakte oever in het park in de grond gewerkt (zie foto hieronder). Het is nu nog allemaal zwart, in feite ook al een metamorfose dus.

foto: Buro JP

Vijf vrijwilligers in Leiden en omstreken hadden die zaden daartoe verzameld. Het is de bedoeling dat zo een natuurvriendelijke oever tevoorschijn komt. Die lokt ook weer inheemse insecten aan, insecten die soms uit het boerenland al jarenlang nagenoeg zijn verdwenen. Het samenstellen van het zadenmengsel was volgens Koen van Zoest een arbeidsintensieve klus. De zaden moesten worden verzameld, gedroogd en gezuiverd. En het moesten zaden zijn van inheemse plantensoorten, soorten die als vanouds thuishoren op een plek als waar ze nu zijn ingezaaid. Er zijn bijzondere bij zoals van de Aardaker. Deze plant groeide meer dan 30 jaar geleden bij het spoor aan de Vlietweg. Koen heeft daar nog steeds nakomelingen van in eigen tuin.
Het is dus spannend wat er komend voorjaar allemaal wel en niet opkomt, of zelfs pas in de komende jaren daarna. Dat betekent dat de Plantenwerkgroep van de KNNV-afdeling ook in de komende jaren nog geregeld het terrein gaat bezoeken om een volledig beeld te krijgen van de effecten van deze aanpak.
Misschien wordt het zo ook een fraaie inspiratiebron voor andere plaatsen in ons land. Een overzicht van de ingezaaide soorten kan daarbij behulpzaam zijn. Daarom is als downloadbare bijlage deze soortenlijst hieronder aan te treffen.
Jan Westgeest

Deel deze pagina