Beheer persoonsgegevens en privacy-beleid KNNV Leiden en omgeving

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking getreden, voortvloeiend uit regelgeving door de Europese Unie in 2016. Toezicht op de naleving wordt uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

De KNNV-afdeling Leiden en omgeving heeft haar privacy-beleid ingericht op de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en donateurs alsook van belangstellenden voor het lidmaatschap en anderen. De afdeling sluit zich inzake deze kwestie aan bij de werkwijze van de landelijke KNNV en sluit met de landelijke KNNV een gebruikersovereenkomst. De Privacyverklaring van de KNNV is op elk moment in te zien op de website: https://www.knnv.nl/privacy-verklaring.

De bestuursleden van de KNNV-afdeling met taken als ledenadministratie, penningmeesterschap, secretariaat en verspreiding van de periodieken beheren en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het correct vervullen van hun functie gericht op de service-verlening naar de leden.
Voor de privacy-verklaring van Editoo, de drukker en tevens verspreider van onze periodieken, zie: https://cdn.editoo.nl/avg_docs/privacy_verklaring_van_editoo.pdf.

Het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving vertrouwt erop dat op deze wijze wordt voldaan aan de wensen van haar leden en donateurs en aan de eisen gesteld door de AVG. Ten behoeve van verenigingsactiviteiten kunnen, indien noodzakelijk, persoonsgegevens aan leden worden verstrekt of onderling binnen bijvoorbeeld een werkgroep worden gedeeld. Het bestuur van de KNNV-afdeling verwacht van de betreffende leden dat zij prudent en zorgvuldig om zullen gaan met persoonsgegevens, omdat ook zij dienen te voldoen aan de eisen gesteld door de AVG.

Leden van de KNNV-afdeling Leiden e.o. kunnen de van hen opgeslagen gegevens opvragen en zo nodig laten aanpassen. Hiertoe kunnen de leden bij voorkeur een e-mail sturen naar ledenadministratie@leiden.knnv.nl of anders bellen naar 071-5727761.

Met vragen of bezwaren betreffende het privacy-beleid binnen de afdeling kunt u contact opnemen met de secretaris (voorkeur via e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl of tel.: 071-5612894).

Deel deze pagina