De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Leiden, hierna te noemen KNNV-afdeling Leiden, met RSIN/fiscaalnummer 8186.33.013, heeft als post-/bezoekadres: secretariaat KNNV-afd. Leiden, Burg de Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten, tel. 071-5612894 en e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl

Het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden

voorzitter

bestaat uit:

Ineke Laroo

 telefoon:

06-26849491

 e-mail

mailto

secretaris Jan Westgeest 071-5612894 mailto
penningmeester Joop Vlieg 071-5190439 mailto
ledenadministratie Yvonne van Nierop 071-5727761 mailto
alg. bestuurslid Jeannette Teunissen 071-8886585 mailto
alg. bestuurslid Ron Mes 071-5417207 mailto
vacature      


De KNNV-afdeling Leiden heeft geen betaalde medewerkers. Er worden derhalve intern geen beloningen toegekend, ook niet aan de bestuurders. Dezen voeren hun activiteiten uitsluitend op basis van vrijwilligheid uit. Zij ontvangen geen vacatiegeld en kunnen enkel gemaakte onkosten t.b.v. hun werkzaamheden voor de afdeling vergoed krijgen.
De KNNV-Leiden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28118425 en is ook geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Bij schenkingen is er dus sprake van belastingvoordeel.
De bijlagen (hieronder) karakteriseren de KNNV-afdeling Leiden bij uitstek.

Deel deze pagina