Bladgroen

i.s.m. IVN regio Leiden verspreidt de KNNV-afdeling Leiden onder de leden het periodiek "Bladgroen", met informatie over de organisatie, activiteiten en ander nieuws. Bladgroen verschijnt 3 maal per jaar, namelijk rond eind januari, eind mei en eind oktober. Bij de bijlagen (onderaan deze pagina) treft u het jongste exemplaar van Bladgroen aan.

Deadlines voor aanbieden kopij aan de redactie:
24 december voor het Bladgroen van eind januari
30 april voor het Bladgroen van eind mei
30 september voor het Bladgroen van eind oktober.

Redactie: e-mail naar Jan Westgeest

Oplage ca. 170 exemplaren

Daucallium +

Naast Bladgroen komt jaarlijks in het voorjaar, meestal in maart doch uiterlijk in mei, een exemplaar van het periodiek Daucallium+ uit. Hierin staan onderzoeks- en andere, meer inhoudelijke, artikelen m.b.t. de natuur in en om Leiden.
De kopij voor dit blad kan al rond januari worden aangeleverd, maar dient uiterlijk medio februari bij de redactie binnen te zijn. Bij de bijlagen (onderaan deze pagina) treft u het jongste exemplaar van Daucallium+ aan.

Redactie: Jan Westgeest
Jan Westgeest, tel: 071-5612894

Deel deze pagina