Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep bestaat uit ca. 20 personen.
In de winterperiode is er elke maand een studieavond die door een van de leden wordt voorbereid.
Zie de activiteitenkalender in 'Bladgroen' en op deze website onder AGENDA.
In de zomer worden er planteninventarisaties uitgevoerd voor Floron, Dunea en soms Staatsbosbeheer.
Coördinator: Koen van Zoest, 071-5768943
e-mail: vanzoest(hier apenstaartje)planet.nl

Mossenwerkgroep Hollands Duin
In de periode september tot april trekt de werkgroep een keer of drie het veld in om naar mossen te kijken en de ecologische verbanden ervan te bezien. Drie weken later houdt de groep dan een gezamenlijke behandeling van de vondsten en bevindingen in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk. Voor de precieze data: zie in 'Bladgroen' en op deze website onder AGENDA.
Coördinator: Jeannette Teunissen, 071 – 8886585
e-mail: knnvleiden5(hier apenstaartje)gmail.com

Vogelwerkgroep
De vogelwerkgroep (momenteel ca. 50 personen) organiseert regelmatig excursies en studieavonden.
Zie de activiteitenkalender in 'Bladgroen' en op deze website onder AGENDA.
N.B.: Ter kennismaking kunnen ook niet-leden van de werkgroep zich aanmelden, maar bij limitering van het aantal deelnemers (bij excursies max. 16 tenzij anders vermeld) krijgen werkgroepleden voorrang bij de plaatsing.
Coördinatoren: Ad den Toom (06 - 51190983) en Anke Burgers.
e-mail: ad.den.toom(hier apenstaartje)live.nl

Paddenstoelenwerkgroep
De paddenstoelenwerkgroep organiseert excursies en inventariseert natuurgebieden en parken in Leiden en omgeving.
De excursies kunnen nog niet lang van te voren gepland worden en worden - zodra ze gepland zijn - aangekondigd via deze website en via de aankondigingsmailtjes. Houd als belangstellende dus ook deze website in de gaten.
Coördinator: Leo Jalink
e-mail: leo.jalink(hier apenstaartje)naturalis.nl

Natuurbeschermingscommissie
De natuurbeschermingscie waakt over natuurwaarden en onderneemt zo nodig juridische stappen.
Coördinator: vacature

Deel deze pagina