Covid-19 richtlijnen voor KNNV NW-Veluwe excursies na 1 juli 2020

Nu de beheersing van het virus de goede kant op lijkt te gaan, komt er vanuit de overheid gelukkig steeds meer ruimte voor hervatting van sociale contacten in familie- en verenigingsverband.

Het afdelingsbestuur ziet goede mogelijkheden om met name buitenactiviteiten (excursies) weer voorzichtig op te starten per 1 juli. Voor activiteiten binnen (bijeenkomsten, lezingen) lijkt het ons nog wat te vroeg. Buiten is veel beter de 1,5 meter afstandsregel te hanteren dan binnen en gevaar voor verspreiding van het virus in de buitenlucht is ook minder volgens het RIVM.

Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van overheid en RIVM en is alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen. Het bestuur en de coördinatoren hebben de algemene richtlijnen vertaald naar onderstaande praktische regels voor het organiseren van excursies vanaf 1 juli.

1        De werkgroepcoördinator en/of excursieleider beslist uiteindelijk of hij/zij het voor zichzelf en de deelnemers verantwoord vindt - gelet op de gezondheidsrisico’s - een excursie doorgang te laten vinden. Hij/zij bepaalt ook het maximaal aantal deelnemers dat kan deelnemen, mede afhankelijk van de mogelijkheden om 1,5 meter afstand te houden tijdens de excursie.

2        Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden en te worden geregistreerd door de coördinator/excursieleider (naam, adres, woonplaats, tel., e-mail) i.v.m. een onverhoopt contactonderzoek op een later tijdstip.

3        Bij aanmelding en bij aanvang van de excursie op de locatie informeren of de mensen (en/of hun huisgenoten) gezondheidsklachten hebben die op Covid-19 zouden kunnen wijzen. Ook bij lichte klachten natuurlijk altijd thuisblijven. Concreet betekent dat dat je je afmeldt bij de een van de volgende klachten:
•        Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
•        Hoesten
•        Benauwdheid
•        Verhoging of koorts: Heeft iemand in je huishouden koorts, meer dan 38 graden, blijf dan ook thuis.
•        Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

4        Betaling van de excursiekosten bij voorkeur niet contant (of gepast geld in een envelop?). De excursieleider kan bij de aanmelding aangeven hoe de kosten overgemaakt kunnen worden.

5        Autovervoer naar de excursielocatie uitsluitend met afzonderlijke auto’s per huishouding, dus helaas niet carpoolen. Bij uitzondering (indien een deelnemer geen andere vervoer kan regelen) kan 1 persoon, voorzien van een mondmasker, extra per auto meereizen. Voor die auto geldt dan: maximaal 2 inzittenden, dus geen huisgenoten van de chauffeur erbij.

6        1,5 meter afstand houden tijdens de excursie is ieders verantwoordelijkheid. De excursieleider ziet hierop toe en past het programma en de route hierop aan.

7        Foto-/verrekijker-apparatuur wordt niet gedeeld met de andere deelnemers, ook niet om even snel te kijken naar die bijzondere vogel.

8        Eten en drinken voor onderweg zelf meenemen en niet delen met andere deelnemers.

SAMEN GENIETEN , SAMEN OP ELKAAR LETTEN!

Deel deze pagina