Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep met Vogelbeschermingswacht
De Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep bestaat sinds december 1992 en wordt gevormd met de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe. Deze samenwerking op natuurbeschermingsgebied vond haar oorsprong in 1989 met activiteiten om de aantasting van het Beekhuizerzand en het omliggende bosgebied door de voorgenomen vestiging van een Compagnies Oefenterrein te voorkomen.
De werkgroep tracht haar doel te bereiken door:

  • Het in voorkomende gevallen, gevraagd en ongevraagd, (doen) beoordelen van planologische voornemens van particulieren en overheden in het werkgebied van de afdeling (inclusief de Randmeren) op de gevolgen voor natuur, milieu en landschap, en hierover met de initiatiefnemers te communiceren.
  • Het bewaken van de naleving van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.
  • Het, waar mogelijk, opstellen van alternatieve plannen met een voor natuur, milieu en landschap gunstiger resultaat.
  • Het effect en plannen en hun alternatieven bekendheid te geven bij betrokkenen.
  • De deelname aan klankbordgroepen waar dat effectief en efficiënt geacht wordt.
  • Het opstellen en indienen van zienswijzen, bezwaar- en beroepschriften.

Lid van de werkgroep (mede) namens de KNNV, afdeling Noordwest Veluwe:
Marcel van den Berg E: marcelwilma@live.nl


Ga direct naar

Bovenaan deze pagina

Welkom Alle activiteiten Verslagen Gastenboek Bestuur Contactgegevens  
  Agenda ..... vertelt   Werkgroepen Waarom lid worden?  
  Linnaeusklokjes Oude verslagen Fotoboek ANBI-gegevens Aanmelden  
  Jaarplan Vorige cursussen Facebook Links    
  Vertrekplaatsen          

 

Deel deze pagina