Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. KNNV Noordwest Veluwe streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.
 
Categorieën persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij verzamelen de volgende gegevens:
  • NAW gegevens;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Betalingsgegevens.
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor zo ver dat noodzakelijk is voor het invullen van dat lidmaatschap.
 
Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
  • Opname in de ledenadministratie
  • Opname in de financiële administratie
  • Opname in de abonnementen administratie
  • Het doorgeven van activiteiten, betalingsherinneringen en toesturen van Het Linnaeusklokje zowel via de post als per email, of vermelding in het Linnaeusklokje als dit een functie betreft.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan de landelijke KNNV en de drukker van het Linnaeusklokje. De gegevens aan de landelijke KNNV voor zover zij noodzakelijk zijn voor het berekenen van de afdracht en het verzenden van Natura. De gegevens aan de drukker van het Linnaeusklokje alleen voor zo ver dat noodzakelijk is voor het sturen van het Linnaeusklokje.
Met de Landelijke KNNV hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten, zoals de wet dat voorschrijft. Editoo heeft in haar algemene voorwaarden aangegeven dat ze onze gegevens alleen voor de verspreiding van het blad zullen gebruiken.
 
Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens slechts bewaren gedurende de periode dat u lid bent van onze vereniging. Voor zo ver ons bekend zijn er geen wettelijke vereisten voor een andere bewaartermijn.
 
Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.  Binnen de vereniging is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.
 
Verwijzingen naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn.
 
Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft  u recht op inzage, correctie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.
 
Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deel deze pagina