Redactie afdelingsblad "Het Linnaeusklokje"

Bijdragen, verhalen en leuke anekdotes, al dan niet voorzien van een (digitale) foto of tekening, zijn van harte welkom bij de redactie. Ons afdelingsperiodiek verschijnt driemaal per jaar. De uiterste inleverdata voor copij zijn: 1 april, 1 augustus en 1 december.

Redactie: Nico de Jong, T: 0341-769052
Redactieadres: E: klokje@noordwestveluwe.knnv.nl


Coördinatie bezorging:

Flory Eibrink, tel 0341-415931, email: f.eibrink@gmail.com


Ga direct naar

Bovenaan deze pagina

Welkom Alle activiteiten Verslagen Gastenboek Bestuur Contactgegevens  
  Agenda ..... vertelt   Werkgroepen Waarom lid worden?  
  Linnaeusklokjes Oude verslagen Fotoboek ANBI-gegevens Aanmelden  
  Jaarplan Vorige cursussen   Links    
  Vertrekplaatsen          

 

Deel deze pagina