Vogel activiteiten
De coördinator organiseert excursies, lezingen en inventarisaties.

Excursies zijn globaal in te delen in twee types:

 • Omgeving Noord West Veluwe
  • Watervogelexcursies (Randmeergebieden, Delta Schuitenbeek)Weidevogelexcursies (Polders van de Randmeergebieden)
  • Vogelgeluidenexcursies (Bosgebieden en rietgebieden in de Flevopolders)
 • Verder gelegen vogelgebieden
  • Oostvaardersplassengebied voor ganzen, roofvogels en watervogels.
  • Noord Nederland (Lauwersmeergebied, Zuidwest Friesland, Wieringen en Waddengebied voor “zoutwater”vogels)
  • Kust van midden Nederland (Pier van IJmuiden en omgeving voor zeevogels)Zuidwest Nederland (Schouwen-Duiveland, Tholen voor onder andere wad- en watervogels van zoute gebieden)

 

Inventarisaties

 • In de jaren 2002 – 2009 zijn de broedvogels van de Delta Schuitenbeek geïnventariseerd i.s.m. Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe en IVN Nijkerk
 • Nagaan van eerder uitgevoerde vogelinventarisaties van de zogenaamde Hierdense Poort
Ook levert de coördinator een bijdrage aan de Natuurcursus voor wat betreft het onderdeel vogels.

Coördinatoren:
Hans Fondse T: 0341-557276 of 06-20318064; E: jmfondse@gmail.com

Deel deze pagina