Nabij het centrum van Saasveld ligt het Gravenbos, een oud nat bos op keileem, met een rijke voorjaarsvegetatie en vogelstand.
In 1999 is dit bos door de KNNV Almelo op planten onderzocht op verzoek van Staatsbosbeheer. 

Het onderzochte gebied omvat naast nat bos op keileem ook drogere bossen, wilgenbos en enkele kleine schrale graslanden op natte grond.

De natte bossen op keileem hebben een prachtig voorjaarsaspect met rijke bloei van Bosanemoon, Speenkruid, Klaverzuring en Dotterbloem op de natste plekken. Ook de Aalbes is veel te vinden in de ondergroei. De afwezigheid van de Slanke sleutelbloem was opvallend, daar deze (kwetsbare) soort in dit milieu wel thuishoort. 
Uiteindelijk is één plek gevonden waar een paar sleutelbloemen bloeiden, aan de rand van het Wilgenbos langs de beek.

Het wilgenbos langs de beek bleek een echt moerasbos te zijn met kenmerkende soorten voor nat en voedselrijk milieu. Liesgras, Moeraszegge, Rietgras en Grote brandnetel kwamen talrijk voor. 

In de drogere bospercelen werden veel "negatieve" indicatoren gevonden: Braam en Framboos kwamen soms massaal voor. Zij duiden op verdroogde en verrijkte grond.

De natte graslanden bleken zeer soortenrijk te zijn, kenmerkend waren de vele soorten zeggen in het gebied.
Plaatselijk kwam massaal Bosbies en Veldrus voor, een teken van kwelwater dat aan de oppervlakte komt. In het natste (zuidelijk) deel was de Dotterbloem talrijk aanwezig. 

Aangetroffen zeggesoorten: Blaaszegge, Scherpe zegge, Zwarte zegge, de kruising van Scherpe en Zwarte zegge, Snavelzegge, Tweerijige zegge.


Deel deze pagina