zondag 31 december 2017

 NIEUWSBRIEF JANUARI 2018

van

afdeling Utrecht

 

 

Gemeente Utrecht, Vleuten-de Meern, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Maarssen, de  Bilt, Bilthoven, Vianen

 

De afdeling Utrecht verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar de leden met kort nieuws en de actuele agenda voor die maand.

Voor de online versie: ga direct naar de vernieuwde website: https://www.knnv.nl/utrecht

Voor meer info zie ook de CONVO: (4x p.j)

 

Activiteiten in januari

 

Minicursus Tuinvogels herkennen door Menko Vlaardingerbroek 11 en  13 januari (excursie)

Welke vogels zie je in jouw tuin? Het verschil tussen de mus en de merel ken je misschien wel. Maar wat is het verschil tussen de pimpelmees en de koolmees? Of zit er een ringmus of huismus op de voedertafel?

In samenwerking met Jaarrond Tuinteling geeft de KNNV een minicursus tuinvogels herkennen.

Leer in 1 avond en een excursie hoe je tuinvogels kan herkennen en benoemen. Na het volgen van de cursus kun je een vink van een groenling onderscheiden, of een heggenmus van een huismus, of een koolmees van een zwarte mees. En leer hoe je tuinvogels in jouw tuin krijgt.

Deze minicursus is vol: aanmelding is niet meer mogelijjk

 

Donderdag 18 januari 2018 Jaarvergadering plantenwerkgroep in Griftsteede met Lezing

over Nederlandse orchideeën : Alle leden van de KNNV zijn welkom

De plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Utrecht heeft afgelopen jaar weer vijf hooilandjes in de gemeente Utrecht geïnventariseerd en zes gebieden in het bos van Amelisweerd. Tijdens de jaarvergadering van 18 januari wordt kort hierop terug gekeken en het voorlopige programma voor 2018 gepresenteerd.

De hoofdmoot van de avond is de lezing van Joop ten Dam en Janine Marin over Nederlandse orchideeën. Joop ten Dam is de voorzitter van de landelijke Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV en Janine de secretaris.

Bloeiende wilde orchideeën zijn in het veld meestal goed te herkennen. In Nederland komen zo’n 40 verschillende soorten voor van deze bijzondere plantengroep. In de lezing wordt kort ingegaan op de soorten en op de soortendefinitie, want ook in de orchideeënwereld bestaat soms onenigheid over de determinatie.

Naast taxonomische kenmerken kunnen moleculaire markers helpen om uitsluitsel te geven en deze markers worden bijvoorbeeld ook gebruikt in het onderzoek naar de herkomst van invasieve orchideeënsoorten.

 

We horen meer over de vernuftige strategieën die orchideeën hebben ontwikkeld om door insecten bestoven te worden. En we nemen een kijkje in de bodem: orchideeën leven in symbiose met schimmels (mycorrhiza), maar hoe werkt dat eigenlijk?

Als de tijd het toelaat willen we graag nog ingaan op de bescherming van wilde orchideeën onder de nieuwe Natuurwet en hoe wij door middel van goed beheer bij kunnen dragen aan het voortbestaan van veel kwetsbare soorten.

Locatie: Griftsteede, van Swindenstraat 129,Utrecht. Graag aanmelden voor 15 januari bij Richard Janzen, rwjanzen@hotmail.nl

Het programma van donderdag 18 januari: 19.00 uur Inloop 19.30 uur Project Amelisweerd 19.45 uur Hooilandjes van de gemeente Utrecht en programma 2018; 20.00 uur koffie (je kunt eventueel alleen het laatste deel komen) 20.15 uur Nederlandse orchideeën 21.30 uur Afsluiting

 

 

Noteer alvast in je agenda; Vogelakkers op de Veluwe, 3 februari

 

22-24 juni weekend Lauwersmeer: meld je aan voor 28 februari (er zijn al 8-10 aanmeldingen)

In 2018 wordt het KNNV-weekeinde georganiseerd en wel van 22 tot en met 24 juni. We gaan

naar het Nationaal Park Lauwersmeer!

In dit gebied van water en eilandjes, bos, rietvelden en ruige graslanden broeden ruim 100 vogelsoorten en overwinteren elk jaar tienduizenden ganzen. Vergeet niet dat er ook orchideeën bloeien (waaronder Groenknolorchis en Honingorchis), er vossen leven en er Schotse hooglanders en konikpaarden grazen.

 Honingorchis (Herminium monorchis) in Lauwersmeergebied, foto: Renee Lommen

 

In het Nationaal Park Lauwersmeer kun je nog echt genieten van stilte, je verbazen over die prachtige en altijd veranderde Hollandse wolken en je verwonderen over de enorme vogelrijkdom en kleurrijke plantengroei. Het gebied kent een grote variatie aan landschappen:

open water, uitgestrekte graslanden, wuivende rietvelden en beschutte bossen.

Er is een onderkomen gereserveerd in Kollumerpomp, it Dreamlân, waar we met maximaal 20 personen terecht kunnen (https://www.itdreamlan.nl/).

Aankomst op vrijdagmiddag vanaf ongeveer 16.00 uur. Dan een brood- en soepmaaltijd en daarna de eerste excursie activiteit.

Op zaterdag volgen er twee (begeleide) excursies overdag. In de avonduren kunnen we er nog op eigen gelegenheid op uittrekken.

Op zondag volgen er nog twee (begeleide) excursies. Aan het eind van de middag vertrekken we weer naar Utrecht.

Meer informatie over het programma staat op de website bij Activiteiten, Afdelingsweekend 2018

De kosten voor verblijf, eten en drinken komen uit op €115,00 per persoon.

Juni is ver weg, maar vol is vol. Dus: reserveer de datum voor het KNNV weekend 2018 in je agenda en meld je aan. Opgeven zo snel mogelijk maar uiterlijk 28 februari 2018 (i.v.m. eventuele

gedeeltelijke annulering) via activiteiten@utrecht.knnv.nl.

Je krijgt dan een opgavebevestiging en een verzoek om te betalen.

Je aanmelding is definitief na betaling.

 

Voor meer informatie zie convo-wintereditie pag 8-9

 

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina