maandag 1 april 2019

 

   

 

 

NIEUWSBRIEF APRIL 2019 van KNNV afdeling Utrecht 

Utrecht, Vleuten-de Meern, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Maarssen, de  Bilt, Bilthoven, Vianen

 

De afdeling Utrecht verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar de leden met kort nieuws en de actuele agenda voor die maand. Voor de online versie: ga direct naar de vernieuwde website:

https://www.knnv.nl/utrecht

Voor meer info zie ook de CONVO: (4x p.j)

 

Heeft u er al aan gedacht om de contributie te betalen? De nodige gegevens vindt u op de website onder:  onze afdeling, lidmaatschap, contributie 2019, en op de achterpagina van de Convo. 

 

Activiteiten in april

zaterdag 13 april Vogelexcursie Doove Gat bij Haastrecht,

Het Doove Gat is een betrekkelijk nieuw natuurgebied bij Haastrecht, ook wel de Hoge Boezem Achter Haastrecht genoemd. Het Zuid-Hollands Landschap heeft een paar jaar geleden het gebied opnieuw ingericht. Stukken weilanden werden afgegraven waardoor het areaal natte natuur enorm toenam. Plassen worden afgewisseld door weilanden en in de plassen bevinden zich eilandjes.Het Doove Gat doet nu tevens dienst als opvanggebied voor overtollig water. Het is een plasdrasgebied waar allerlei weide­­- en watervogels zich thuis voelen. Kievit, watersnip, grutto, wulp, kemphaan, kleine plevier, lepelaar, grote zilverreiger, slobeend, krakeend, dodaars en aalscholver weten het Doove Gat te vinden. Ook riet- en zangvogels zijn er te vinden. Te denken valt aan blauwborst, rietgors, rietzanger, graspieper, ringmus en kneu.

We vertrekken met auto's uit Utrecht rond 8.15 uur. We horen graag of je een auto ter beschikking hebt en bereid bent om te rijden en ook horen we graag hoeveel mensen er mee kunnen rijden. We verwachten voor 14.00 uur weer terug te zijn in Utrecht.

Vertrek excursie om 9.00 uur bij het zwembad De Loete in Haastrecht. Daar is een ruim parkeerterrein. Adres: Bredeweg 2 Haastrecht. Het parkeerterrein ligt tegen het Doove Gat aan. 

Opgave: uiterlijk woensdag 10 april bij activiteiten@utrecht.knnv.nl

 

Huiszwaluwtillen in Nederland
Er staan inmiddels iets meer dan 200 huiszwaluwtillen in ons land.Deze werden sinds jaar en dag gevolgd door een paar vrijwilligers, compleet met jaarlijkse verslagen,maar daar kwam in 2016 helaas de klad in. Maar momenteel is deze monitoring weer met verve opgepakt en is de bezetting over de jaren 2016-18 samengevat in een nieuw jaarverslag.Deze is via de website van Sovon in te zien, alsmede een link naar een recent onderzoek naar de effectiviteit van huiszwaluwtillen:  https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/nieuw-verslag-over-bezetting-huiszwaluwtillen. En als jullie een til kennen die in het verslag niet wordt genoemd, wij horen het graag.

 

De landelijke dag van Sovon

De Landelijke Dag is een jaarlijks evenement voor alle actieve vogelaars in Nederland.

Voor in je agenda: Landelijke Dag 2019: zaterdag 30 november 2019

Een zeer gevarieerd lezingenprogramma!

 

Natuurbingo Leidsche Rijn

Het natuurplatform Leidsche Rijn houdt dit jaar een natuurbingo. Ze besteden elke twee weken aandacht aan een plant- of diersoort, de eerste is de Fazant. Hiermee worden de vogels beschermd tijdens het broeden.Er zijn veel Fazanten in Leidsche Rijn, bij mooi weer hoor je in het voorjaar overal de Fazantenhanen roepen. Daar zitten de vrouwtjes in de buurt te broeden. Zodra er gemaaid wordt sneuvelen er veel nestjes, op een maaimachine heb je immers te laat in de gaten dat er een nestje is. Daarom vraagt het Natuurplatform aan inwoners om roepende fazanten door te geven op waarneming.nl. Dan kunnen de nestjes met het maaien worden ontzien.Het komende halfjaar zal het Natuurplatform elke twee weken een ander plant- of diergroep voor het voetlicht zetten. Ze geven informatie over de soorten, de inwoners zullen verrast zijn over de variatie aan leven in hun buurt. Deelnemers steken in de loop van de bingo heel wat op over de natuur in hun buurt. Het platform vraagt inwoners om te melden waar de planten en dieren van de natuurbingo zitten. Daardoor ontstaat er een beter beeld van wat er leeft in de wijk en kan er met het beheer voor worden gezorgd dat de natuur zich beter ontwikkeld. Via de website van het natuurplatform  https://natuurlr.nl/2019/03/13/natuurbingo-2019/  kunnen inwoners zich abonneren op de berichten van de natuurbingo.

Deel deze pagina