dinsdag 21 januari 2020

NIEUWSBRIEF JANUARI/FEBRUARI 2020 van afdeling Utrecht:  

Gemeente Utrecht, Vleuten-de Meern, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Maarssen, de  Bilt, Bilthoven, Vianen


De afdeling Utrecht verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar de leden met kort nieuws en de actuele agenda voor die maand. Voor de online versie: ga direct naar de vernieuwde website: https://www.knnv.nl/utrecht

Voor meer info zie ook de CONVO: (4x p.j

 

Activiteiten vanaf medio januari en februari

 

1 februari 2020 Nuldernauw en Kijkhut Putten:

Water en polder: wat zullen we aantreffen?! Nog kleine zwanen ???

Tijdens het eerste deel van de excursie wandelen we een gedeel­te over de Zeedijk langs het Nuldernauw. Daarna vervolgen we onze route per auto via polderweggetjes naar Strandboulevard Putten en lopen we via strand Nulde naar de Kijkhut en terug. Afhan­kelijk van wat we zien, zijn we rond 15.30 uur weer terug inUtrecht.

De excursie wordt begeleid door Nel van Meijeren, zij is een van de tellers van de wintervogels op deze plek. Verzamelen om 10.00 uur bij parkeerplaatsje Nuldernauw en strand Nuldebron aan de Zeedijk.

Aanmelden: tot 29 januari bij activiteiten@utrecht.knnv.nl

 

23 februari Winterbomen in het Zocherpark

Eigenlijk hoef je helemaal niets van bomen te weten om toch achter de namen te komen van de zeer gevarieerde beplanting aan de oevers van de singels. Alle gemeentelijke bomen zijn opgenomen in de bomenkaart van Utrecht. Maar toch vind je het misschien leuk om een aantal bomen zelf te leren herkennen. Zelfs in de winter is dat mogelijk. Denk aan boomsilhouetten, de vruchten, de vorm van de knoppen en de verdeling van knoppen over de twijg die aanwijzingen kunnen geven over de boomsoort. Of de schors of oude blaadjes. Cockie Streng neemt je graag 2 uur lang mee op excursie door het Zocherpark. Het Zocherpark is het langste park van Utrecht.Meer informatie ook in de winterconvo.

Verzamelen om 10:30 bij de twee grote taxusbomen plantjaar1900 bij café Ledig Erf, Tolsteegbrug 3, 3511 ZN Utrecht.

Opgeven uiterlijk 21 februari, activiteiten@utrecht.knnv.nl

 

12-14 juni 2020 KNNV afdelingsweekend Drentsche AA

Ook voor 2020 is er weer een mooi afdelingsweek­end bedacht. We gaan naar het stroomgebied van De DrentscheAa, een Natura 2000 gebied, dus dat belooft wat. We hebben in Noordlaren, bij een NIVON huis al kamers gereserveerd hebben. De prijs zal uitkomen op ongeveer €95,00.In de volgende Convo lees je meer over het programma en de definitieve prijs. Hieronder om je een idee te geven van het ge­bied, de korte beschrijving op de site van Natura 2000.

Het Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van Drenthe is een van de laatste gave stroomdalen van ons land. Het bestaat uit oud Drentscultuurlandschap met madelanden (graslanden), bosjes, houtwallen,essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, hunebedden enlandgoederen. Door het gebied loopt een groot aantal beken en beekjes, waaronder de Drentsche Aa, Schipborgsche Diep, Zeegser loopje, Anloërdiepje, Gasterensche Diep, Deurzerdiep, Andersche Diep en Amerdiep.

Je begrijpt het al: aan bijzondere planten geen gebrek en om de vogelliefhebbers ook ruim aan hun trekken te laten komen be­zoeken we op zondag de Kropswolderpolder. Er is plek voor 16 personen en vol is dus vol!  Er zijn nu al 11 aanmeldingen. Geef je snel op bij activiteiten@utrecht.knnv.nl.

 

Doe mee aan de nationale tuinvogeltelling! Op 24, 25 en 26 januari

Je bent helaas te laat voor de speciale mini-tuinvogelcursus die de KNNV Utrecht samen met Vogelbescherming afgelopen organiseerde. Je kunt nog wel terecht op Stadsboerderij Griftsteede voor duidelijke foto’s en geluiden. Ook kun je meer informatie vinden en ook hoe je je telresultaten kunt opsturen op www.tuinvogeltelling.nl

 

 

Overige activiteiten

 

Zoogdierwerkgroep Utrecht (ZOUT) brengt nieuwe januari nieuwsbrief uit

Met daarin: – NEM- zoldertellingen – Mollenweekend – Grote diversiteit van muizen tijdens het onlangs gehouden muizenweekend.

NEM zoldertellingen De zoogdiervereniging zoekt een provinciaal coördinator voor de provincie Utrecht. Wil jij meehelpen om vleermuizen te (laten) tellen op zolders en in torens? Neem dan contact op met de Zoogdiervereniging via NEMzoldertellingen@zoogdiervereniging.nl  en kijk even op https://www.zoogdiervereniging.nl/wat-we-doen/monitoring/meetprogrammasn...

Facebook: https://www.facebook.com/zoogdierutrecht/

Twitter:https://mobile.twitter.com/ZoogdierUtrecht

 

 

Deel deze pagina