maandag 4 maart 2019

 

   

 

 

NIEUWSBRIEF MAART 2019 van KNNV afdeling Utrecht 

Utrecht, Vleuten-de Meern, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Maarssen, De  Bilt, Bilthoven, Vianen

 

De afdeling Utrecht verstuurt maandelijks een nieuwsbrief naar de leden met kort nieuws en de actuele

agenda voor die maand. Voor de online versie: ga direct naar de vernieuwde website:

https://www.knnv.nl/utrecht

Voor meer info zie ook de CONVO: (4x p.j)

 

Heeft u er al aan gedacht om de contributie te betalen? De nodige gegevens vindt u op de

website onder: 

onze afdeling, lidmaatschap, contributie 2019, en op de achterpagina van de Convo. 

 

Activiteiten in maart

Algemene Ledenvergadering 2019 Donderdag 21 maart 2019

Plaats: Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60, Utrecht

Aanvang: 20:00 uur (inloop met koffie vanaf 19:45; als je later bent aanbellen)Agenda

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vaststellen van ALV's 2018. De notulen van de ALV op 12 maart 2018 zijn gepubliceerd inde zomereditie 2018 van de 

CONVO. De notulen van de extra ALV op 25 oktober 2018 zijn gepubli­ceerd in de wintereditie 2018 van de CONVO.

4. Mededelingen

5. Jaarverslagen (algemeen, jaarrekening, activiteiten, planten­werkgroep, vogelwerkgroep)

6. Kas controlecommissie (Nine Ebben en Corrie Buschman). Decharge penningmeester.

7. Benoemen kascontrolecommissie 20198. Begroting 2019 en contributievoorstel 2020

9. Rondvraag en sluiting

20:45 uur: presentatie door Initiatiefgroep Vergroening Singels

Het groener en aantrekkelijker maken van de Utrechtse sin­gels is een idee van bewoners die zich verenigd hebben in de 

I­nitiatiefgroep Vergroening Singel. Aanleiding vormde de in 2012 aangelegde steile betonnen rand. Die vormt een harde 

barrière voor oeverplanten en veel dieren, terwijl juist die overgangszone voor de natuur zo belangrijk is. In de CONVO's 

van zomer en herfst 2017 was iets te lezen over de werkzaamheden en de plannen van de groep. Tijdens het inhoudelijk 

deel van de Alge­mene Leden Vergadering op 21 maart presenteert een lid van de Initiatiefgroep de voortgang van hun 

project.

 

Overige activiteiten

Vrijdagmiddag 8 maart Bijendrieluik Deel 1:

Workshop bijenmuur bouwen door Geert van Poelgeest (KNNV) Tijd: 15.00 –17.00 uur

Locatie : Tuinen van Tolsteeg-Saffierlaan 10 -Utrecht Kosten: € 5,00 leden € 7,50 niet leden

Opgeven: Graag uiterlijk een week van te voren opgeven bij: info@paulvankan.eu

Meer weten: http://www.bijenhotels.nl/  en http://www.bestuivers.nl/bijenhotels

Tijdens het eerste deel van deze drieluik gaan we heel praktisch aan de slag. We bouwen een bijenmuur. De eerste wilde bijen 

die we zien vliegen zijn hommels en sachembijen vanaf maart, maar de meeste soorten vliegen pas vanaf mei. Dus dit voorjaar 

kunnen wilde bijen al direct gebruik maken van de muur. Een bijenmuur kan in iedere tuin, als er maar voldoende zon is.

In de bijen-en vlindertuin van de Tolsteegtuin gaan we onder leiding van Geert van Poelgeest en Anna Kreffer (KNNV Delfland / 

Operatie Steenbreek) aan de slag met het bouwen van een bijenmuur. Dit is een lage muur die niet alleen voor wilde bijen, maar 

ook voor veel andere soorten dieren aantrekkelijk is. Wilde bijen leggen hun eitjes in voorgeboorde gaten in hout of leem, padden 

en bruine kikkers overwinteren tussen de holten onder puin, overwinterende vlinders vinden een schuilpek in kieren tussen 

blokken hout. Muurplanten groeien in de voegen. Wij zorgen voor het materiaal, zodat we na een korte inleiding door Geert 

meteen leren hoe je zoiets praktisch aanpakt.

 

Vervolg Deel 1 Workshop bijenmuur bouwen tijdens NL doet Op 16 maart door Paul van Kan (Tuinen van Tolsteeg) –deze 

activiteit is alleen te volgen samen met de Workshop van 8 maart. Datum: 16 maart Tijd: 10.00 –17.00 uur

Locatie : Tuinen van Tolsteeg-Saffierlaan 10 -Utrecht Kosten: geen. Opgeven: Graag uiterlijk een week van te voren opgeven bij:

info@paulvankan.eu

Meer weten: http://www.bijenhotels.nl/ en http://www.bestuivers.nl/bijenhotels

Tijdens NL doet gaan we verder met het bouwen van de bijenmuur, of beter gezegd 'ecomuur' want veel andere dieren en 

planten gaan er van profiteren. We bouwen verder onder leiding van Paul van Kan (coördinator Tuinen van Tolsteeg) op basis 

van de ervaring van een week eerder. In de middag gaan we de muur en border in planten met bijen-en vlinderplanten.

 

Maandagavonden: 11 maart, 18 maart en 25 maart en zaterdagochtend 30 maart Velt Cursus "Ecologisch moestuinieren 

voor beginners"door Janneke Steenmans

Bewust leven en eten begint vaak met het enthousiasme om zelf groenten te telen in jeeigen tuin of volkstuin. Maar hoe doe 

je dat en hoe begin je er aan?We leren het moestuinieren helaas niet meer als vanzelfsprekend van onze ouders en grootouders. 

VELT Utrecht organiseert daarom de basiscursus Ecologisch Moestuinieren. In drie theorie-avondenen een praktijkochtend op 

de tuin leren we de basis voor het telen van gezonde en lekkere groenten en kruiden. Nadere informatie over tijd en plaats: 

zie: https://beweegt.velt.be/utrecht/4419/activiteitenagenda2019

 

Zondagmiddag 17 maart Lezing "Introductie tot de permacultuur"door Bertie van den Boogaard Permacultuur is veelzijdig. Je 

tuin, je kijk op natuur, je levenswijze komen er in samen. Het is een vorm van ecologisch leven, van ecologisch tuinieren. Daarom 

omarmt Velt permacultuur. Wat zijn de principes van permacultuur? Hoe maak je die concreet in je tuin? In deze lezing ontdek je 

hoe ecologisch tuinieren en tuinieren volgens permacultuurprincipes dicht bij elkaar aanleunen. Het draait om meewerken met 

de natuur en daarbij je gezond verstand gebruiken. Nadere informatie over tijd en plaats: zie: 

https://beweegt.velt.be/utrecht/4419/activiteitenagenda2019

 

Eind maart Bijendrieluik-Deel 2 -Lezing wilde bijen door Rinus Sommeijer (bijenkenner)

Tijd: 19.30 –22.00 Locatie: Tuinvereniging De Pioniers, Kögllaan 30 te Utrecht (P bij de achteringang aan de Sartreweg ) Kosten: 

€ 5,00 leden € 7,50 niet leden Rinus Sommeijer is imker, bioloog en als bijenexpert o.a. werkzaam als hoogleraar bij de nationale 

universiteit van Costa Rica. Voor de pauze zal Rinus gaan vertellen over de verschillen tussen de honingbij en solitaire bijen. Wat 

zijn bijen en hoe is hun levenswijze? En hoe kunnen we ze helpen? Na de pauze maken we kennis met de verschillende 

bijengroepen van heel dichtbij, letterlijk zelfs, want er zijn microscopen. Nadere informatie zie: 

https://beweegt.velt.be/utrecht/4419/activiteitenagenda2019

Opgave bij: veltutrecht@hotmail.com. Voor de activiteiten in maart graag snel opgeven.

 

Landelijke Dag Vlinderstichting

Op zaterdag 2 maart 2019 wordt tijdens de Landelijke Dag van De Vlinderstichting het voorstel voor de nieuwe Rode Lijst 

Dagvlinders gepresenteerd. De sprekerslijst van de dag heeft een hoog duurzaamheidsgehalte met zowel nummer 1 als nummer 

100 van de 'Trouw Duurzame 100'. Vlinderstichting-directeur Titia Wolterbeek (100) is dagvoorzitter, en nummer 1, Louise Vet, 

directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), houdt een lezing over biodiversiteit.

 

Heideblauwtje

De Rode Lijst is een publicatie van de rijksoverheid waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke 

soorten zijn bedreigd (of zelfs verdwenen) en welke niet. In 2009 is voor het laatste een Rode Lijst Dagvlinders uitgebracht. Dat 

deze lijst niet meer actueel is, toont bijvoorbeeld het heideblauwtje aan, dat op de 'oude' Rode Lijst staat als algemeen. 

Inmiddels heeft deze vlinder vooral kleine en geïsoleerde heideveldjes verlaten en op sommige grote terreinen daalden de aantallen 

door verdroging. Daardoor is deze soort van 'algemeen' naar 'vrij zeldzaam' gegaan. Tijdens de Landelijke Dag wordt het voorstel voor 

de geactualiseerde Rode Lijst Dagvlinders door Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie

LNV, aangeboden aan onder andere een terreinbeheerder en een agrariër, en natuurlijk gaat een aantal lezingen erover. Hoe is de Rode 

Lijst Dagvlinders tot stand gekomen en wat gaan we eraan doen om de bedreigde soorten weer op de weg omhoog te brengen? Het 

thema staat in ieder geval garant voor presentaties met vele mooie vlinderplaatjes!

Buiten het thema om zijn er natuurlijk nog andere leuke lezingen en ook de libellen en nachtvlinders komen aan bod.

Boeken- en informatiemarkt

In de foyer is er een informatiemarkt waar van alles te zien en te koop is. Onder andere diverse nieuwe boeken. Het nieuwe boek

Een tuin vol bijen en vlinders van onze eigen Albert Vliegenthart kunt u meteen meenemen voor de donateursprijs van € 15,-. En het 

boek Bloeiende duinen, waar een van de lezingen over gaat en waaraan De Vlinderstichting heeft meegewerkt, kost op de landelijke 

dag € 25,- i.p.v. € 39,50. Een derde nieuw boek dat tegen een mooi prijsje te koop is, is het boek Libellen van Nederland van Jan 

Katsman: van € 17,50 voor € 12,50. /

Aanmelden https://www.vlinderstichting.nl/vlinderdag

De Landelijke Dag vindt plaats in de Junushoff in Wageningen op zaterdag 2 maart 2019 van 10.00 - 16.00 uur. U kunt zich hier aanmelden. 

De Landelijke Dag kost € 9,50 inclusief koffie en thee. U kunt (tot uiterlijk 22 februari) ook een lunch bestellen à € 7,50.

 

Deel deze pagina