donderdag 8 oktober 2020

De Insectenwerkgroep (IWG) heeft een nieuwe coördinator gekregen in de persoon van Jaap van Elst, die Wim Prins in die hoedanigheid heeft opgevolgd. Wim blijft nog wel aanspreekpunt voor vlinder- en libellenaangelegenheden.

Jaap krijgt het direct druk. Recent is afgesproken met Naturalis en de Universiteit van Leiden dat we de komende jaren een gezamenlijk keverproject gaan uitvoeren. Jaap zal dit project coördineren. Daarnaast richt hij zich op de algemene organisatie van de IWG, die de afgelopen tijd behoorlijk is gegroeid. Het is de bedoeling de werkgroep een aantal keren per jaar daadwerkelijk bij elkaar te laten komen en ervaringen uit het insectenonderzoek uit te wisselen en lezingen te organiseren. Last but not least gaat hij aan de slag met het verder opzetten van de bijenwerkgroep, waarvoor zich inmiddels 8 geïnteresseerden hebben opgegeven. Geprobeerd wordt een basiscursus bijen inven-tariseren te organiseren.

Jaap van Elst is te bereiken per email: elst0471@planet.nl.

Deel deze pagina