woensdag 13 januari 2021

Op 3 januari was eigenlijk de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Natuurvereniging Hollandse Delta gepland. Het bestuur had u graag ontmoet op onze traditionele nieuwjaarwandeling en na afloop een kopje koffie of thee met u gedronken. Met een woordje van mijn kant.

Dat liep echter anders. Heel 2020 liep heel anders. Een jaar waar we ons 90 jarig jubileum zouden vieren viel in het water. Veel activiteiten hebben we moeten annuleren. Zo ging de prachtige orchideeën cursus niet door, evenmin als ons kraanvogelweekend in Duitsland. Daartegenover stond dat heel veelmensen van de natuur hebben genoten. Zo veel, dat natuurterreinen soms afgesloten moesten worden.

Dit jaar willen we die belangstelling voor de natuur vasthouden, door veel excursies, lezingen en cursussen te organiseren. Te laten zien wat er allemaal te beleven valt. Gelet op de huidige ontwikkelingen zal dat ook voorlopig nog een hele toer worden. De eerste excursies en cursussen voor de komende maanden zullen zeker niet kunnen doorgaan. Samen met uitgeverij NatuurMedia gaan we onderzoeken of we ook een boekover de rijke natuur van Voorne kunnen publiceren. Dat wordt dan wel een meerjarig project.

Ondanks de corona hebben in 2020 bijna alle onderzoeken kunnen afronden. Droogte en hitte eisten hun tol. Libellen hadden een slecht jaar. Een nieuwe vlindersoort als het scheefbloemwitje bereikte ons eiland, de keizersmantel vloog weer op Voorne. De vos- soort van het jaar-  was in grote getale op Voorne Putten te zien. Per email en waarneming.nl ontvingen we 130 meldingen.

Op de Beningerslikken kwam een nieuwe vogelringpost tot stand. Honderden rietvogels werden er voor wetenschappelijk onderzoek gevangen en geringd. De eerste terugmeldingen uit Frankrijk en België zijn al binnen.
De plantenwerkgroep inventariseerde als vanouds de zeldzame groenknolorchissen en moerasgamanders. De groenknolorchissen deden het minder dan vorig jaar, de moerasgamander van de Gamandervallei haalde het hoogste aantal planten sinds 1996. In de Gentianenvallei daalde het aantal echter dramatisch.

Met alle gemeentebesturen hebben we een structurele vorm van samenwerking opgebouwd. Ecologisch beheer van bermen en parken komt steeds beter op gang. Met het waterschap Hollandse Delta gaan we intensief samenwerken, onder meer bij het ecologisch beheer van hun grote areaal aan bermen. Komend jaar hopen we ook de samenwerking met Natuurlijk Voorne-Putten uit te breiden door meer aandacht te geven aan weidevogelbeheer en het beheer van akkerranden.

Onze nieuwe werkgroep Natuur &Beleid heeft afgelopen jaar enorm veel werk verzet, onder meer door het indienen van zienswijzen over omgevingsplannen en het windpark Maasvlakte2. De werkgroep zal het komende jaar weer veel reacties en adviezen publiceren , onder andere over een te creëren NatuurNetWerk Voorne-Putten dat een ring van natuurgebieden om het eiland zou moeten meebrengen.

Tot slot nog even dit: onze naam veranderde in Hollandse Delta. Dat doet meer recht aan ons feitelijke werkgebied en sluit ook goed aan de bestuurlijke ontwikkeling op de eilanden.

Ik wens u een natuurrijk en bovenal gezond 2021!

Theo Briggeman
voorzitter

Deel deze pagina