woensdag 22 januari 2020

foto gemaakt door Jan Baks

De KNNV afdeling Voorne heeft voor 2020 de vos uitgeroepen tot soort van het jaar. We roepen de inwoners van Voorne- Putten, Rozenburg en Goeree-Overflakkee het hele jaar waarneming van dit dier te melden.

De zoogdierwerkgroep van de KNNV afdeling Voorne is sinds het jaar 2000 gegevens aan het verzamelen over de verspreiding van zoogdieren op de Zuid-Hollandse eilanden.

In 2020 willen we de verspreiding van de vos volgen. De laatste jaren lijkt de vos meer en meer op Voorne- Putten voor te komen. Er zijn inmiddels paartjes met jongen waargenomen. Op Goeree-Overflakkee is sprake van losse waarnemingen.

Tegelijkertijd willen we weten onder welke omstandigheden de vossen waargenomen zijn. Bijvoorbeeld was het dier alleen, was het een jong, maar ook: had de vos een prooi en wat dan, liep de vos bij afval? Vossen zijn roofdieren en zullen op termijn zeker invloed hebben op de leefomgeving. Door nu zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de komst van de vos kunnen later gegevens gekoppeld worden aan andere onderzoeken die door de KNNV op de eilanden worden uitgevoerd.

Werkwijze

Naast het verzamelen van waarnemingen willen we uitzoeken hoe de komst van de vos wordt verwelkomd. Daarom gaan we de natuur beherende organisaties en de Wildbeheerseenheid vragen naar hun strategie aangaande de vos.

We werken voor dit project nauw samen met onze zusterorganisatie, de vereniging Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.

In ons tijdschrift In de Branding en Sterna, het tijdschrift van de NLGO, verschijnen binnenkort nog achtergrondartikelen over datgene wat er nu al over de vos op de beide eilanden bekend is.

Oproep:

We roepen u op zoveel mogelijk waarnemingen te melden. De resultaten van het project worden begin volgend jaar bekend gemaakt, onder andere door de publicatie van een artikel in de tijdschrift van de beide organisaties.

Waarneming s.v.p. melden via waarneming.nl of  via het email adres: zoogdiervoorneputten@kpnmail.nl .
Met vermelding van plaats, tijd, leeftijd, gedrag en omstandigheden (in tuin, bij afval, met prooi, enzovoort). Telefonische informatie bij: Jan Alewijn Dijkhuizen, KNNV Zoogdierwerkgroep Voorne  telefoonnummer: 06 51919338.

Deel deze pagina