woensdag 13 januari 2021

De Natuurvereniging Hollandse Delta heeft voor 2021 de huiszwaluw tot soort van het jaar verkozen. De vogelwerkgroep van onze vereniging inventariseert het aantal broedende paartjes huiszwaluw elke vijf jaar. Dat gebeurt eiland dekkend, dat wil zeggen dat heel Voorne-Putten en Rozenburg wordt geïnventariseerd. Daarbij is de hulp van het publiek van groot belang omdat de huiszwaluw bijna helemaal bij woningen en gebouwen broedt. Op dit moment overwintert de soort nog in tropisch Afrika. Eind maart, begin april komen de eerste vogels weer in Nederland terug.
De komende maanden zullen we u verder informeren over de manier waarop leden, donateurs en andere belangstellenen aan deze vorm van burgerwetenschap kunnen meedoen. Houdt u vooral onze website, Facebook pagina, Nieuwsbrief en In de Branding in de gaten. Het project wordt gecoördineerd door Jos Schreiner. Hij is te bereiken via huiszwaluwen@ziggo.nl.

Deel deze pagina