De KNNV afdeling Voorne zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, lid wordt of deelneemt aan activiteiten van de afdeling Voorne van de KNNV dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De KNNV afdeling Voorne gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling.

De digitale Nieuwsbrief van de afdeling Voorne, bedoeld om leden en bezoekers te informeren over de KNNV afdeling Voorne, wordt alleen toegezonden als u deze expliciet aanvraagt.

De volgende gegevens worden opgeslagen:
-    Voor- en achternaam
-    Geslacht
-    Geboortedatum
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer
-    E-mailadres
-    Bankrekeningnummer
     Daarnaast kunnen aanvullend nog de volgende administratieve gegevens worden opgeslagen:
-    Status lidmaatschap
-    Status betaling contributie
-    Factuuradres

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens:

* recht op verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet.
* recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoonlijke gegevens, die door de KNNV
   afdeling Voorne zijn  vastgelegd.
* recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw
   verzoek aanpassen.
* recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zullen de genoemde persoonsgegevens worden gewist.

Hiertoe kunt u het contactformulier op onze website gebruiken of bellen met onze secretaris: 0181-324 058.
Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs. Een kopie van een dergelijk identiteitsbewijs kan schriftelijk of per e-mail aan de secretaris worden toegezonden.

Bewaartermijn:
Gegevens worden tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of het abonnement bewaard.

Gebruik van cookies:
Op de website van de KNNV afdeling Voorne wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde “cookies”.Enook geen andersoortige “tracking middelen”.
Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s bezocht worden.
Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als een dergelijke link wordt aangeklikt.

Vragen:
Vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u telefonisch richten tot onze secretaris of via gebruikmaking van ons contactformulier op de website.

Wijzigingen:
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast. Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.


Deel deze pagina