De werkgroep zal het bestuur adviseren over deze en andere met natuur en beleid samenhangende zaken. De werkgroep bestaat op dit moment uit Theo Briggeman (juridische en bestuurlijke zaken), Jaap Koekendorp (Brielle), Marcel Straver, Hanneke de Haan(Nissewaard) Peter Vermaas (Hellevoetsluis), Piet Mout (Westvoorne) en Jaap van Elst. De werkgroep is nog op zoek naar geïnteresseerde leden die voor hun stad of dorp als contactpersoon willen optreden dan wel voor bepaalde onderwerpen bij het werk van de werkgroep betrokken willen worden (bijv. de Operatie Steenbreek, ecologisch beheer van groenvoorzieningen, de implementatie van de Natuurbeschermingswet op de Zuid-Hollandse eilanden, de toekomst van het Haringvliet na het Kierbesluit, et cetera).

Piet Mout is contactpersoon van de werkgroep. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-51607503 of per email: pietermout1950@gmail.com.  

augustus 2019
De gemeenten Brielle en Westvoorne hebben een ontwerp omgevingsplan Buitengebied Brielle en Westvoorne en een ontwerp MER opgesteld. Naar aanleiding van deze ontwerpteksten heeft de KNNV afdeling Voorne een zienswijze ingediend bij beide gemeenten. (Deze zienswijze is medeondertekend door het IVN voorne-putten-rozenburg.)
Wij hopen met deze zienswijze (klik op de link hieronder) een constructieve bijdrage te leveren in de ontwikkeling van een visie op de kwaliteit van onze leefomgeving.

Zienswijze

oktober 2020

Op 21 september jl. waren verschillende organisaties waaronder de KNNV afdeling Voorne uitgenodigd deel te nemen aan een digitale sessie over het concept Stroomgebied Beheerplan 3. Onze reactie op het concept

Deel deze pagina