Excursie Haaksbergerveen. Zaterdag, 14 november 2015.

Het Haaksbergerveen is een ca. 590 ha. groot vergraven hoogveen en vanaf 1976 ingericht om door waterpeilbeheersing  opnieuw  veenvorming te bewerkstelligen. (Op een aantal plekken langs de route was de ontwikkeling van veenmos en de vegetatie die daarbij hoort o.a. Lavendelheide en Veenpluis, goed te zien). Aan de oostzijde grenst het aan het Duitse Ammeloër Venn en aan de westzijde het Buurserveen. Graag zag men een stevige ecologische verbinding met het nabijgelegen Buurserzand. Hier is nog een vrij grote populatie van het Gentiaanblauwtje en deze zou zich dan spontaan kunnen uitbreiden naar het Haaksbergerveen, waar inmiddels het biotoop voor deze soort ook weer geschikt is.

Was het bij het startpunt “Siberië” wel wat fris door een stevige ZW. Wind en vrij veel bewolking, later klaarde het een beetje op en zagen we zelfs af en toe een waterig zonnetje. De route voerde door een gebied met veel afwisseling. Open en meer besloten, langs de grens een stukje cultuur, nat veenmoeras en hoger gelegen zandruggen en hier en daar open water. Het middel deel richting het vlonderpad waarover we liepen zal in de toekomst waarschijnlijk worden afgesloten om een groter areaal rustgebied te realiseren. Steeds vaker worden Kraanvogels hier gezien en wie weet wat dat kan betekenen voor de toekomst. Helaas hebben wij ze niet gezien en ook de aanwezige Klapekster en blauwe Kiekendief die in het gebied een slaapplaats hebben niet. Een deel van het gebied wordt beheerd door Hereford koeien (ingerasterd) maar op andere plekken zagen we ploegsporen van vrije jongens, sus scrofa oftewel wild zwijn. 

De excursie mocht zich verheugen in een goede belangstelling ondanks de afgegeven weersverwachting. De 16 deelnemers hebben geen spatje regen gehad. We kwamen thuis rond 13.00 u. met toch een aantal leuke waarnemingen. 

Veel soorten paddenstoelen, nog een aantal bloeiende planten een bruine kikker en uiteraard vogels. Een greep uit de lijst van onze waarnemingen: Herfstleeuwetand, kruipende Boterbloem, Dagkoekoeksbloem. Dopheide en Lavendelheide. Een aantal soorten Russula’s, Mosklokje, Vermiljoenhoutzwam, Geweizwam, Waaiertje, paarse Knoopzwam, Stinkzwam en Franjehoed spec. Kolgans, grauwe Gans, Brandgans, Rietgors, Goudhaantje, Kuifmees, Staartmees met daartussen een Witkopstaartmees of Witkoppige staartmees?, Sijs, Buizerd, Graspieper, Wintertaling en 101 Houtduiven.

verslag: Johan Niphuis

Deel deze pagina