Vogelexcursie met de jeugd naar de Overtoom bij Rijssen 

Vandaag mochten de leden van de jeugdclub mee met een vogelexcursie. We gingen met vier auto’s naar Rijssen (waar ook al een auto stond), daar hebben we een mooie wandeling door de Overtoom een prachtig natuurgebied gemaakt. Dit natuurgebied is nog maar een paar jaar oud en er zijn nu al meer dan honderd verschillende vogelsoorten gespot.

We hebben daar veel van deze vogelsoorten gezien. Een Wintertaling, een Zomertaling, Kieviet, Grutto, Tureluur, Wulp, krakeend, Wilde eend, Geelgors, Rietgors, Putter, Roodborsttapuit, Blauwe kiekendief, Buizerd, Sperwer, Kraai, Grijze kwikstaart, Meerkoet, Waterhoentje, Pimpelmees, Koolmees, Blauwe reiger, Grote zilver reiger, Grauwe gans, Tjiftjaf, Grote lijster, Turkse tortel, Houtduif, Boerenzwaluw, Winterkoning en een soep eend. Een heleboel mooie vogels dus! 

Gerrit had warme koffie, pakjes drinken en koeken meegenomen. Iedereen had een verrekijker bij zich en Laura en Ginet kregen een mooie  telescoop van Gerrit daar kon je goed door kijken.

Het is zeker voor herhaling vatbaar diegene die niet mee zijn geweest weten niet wat ze gemist hebben! 

Groetjes Robbin en Laura Geugjes.

 Zomertaling

 

Deel deze pagina