Verslag excursie Junner Koeland zaterdag 16 juli 2016.

Een groep van 14 liefhebbers begon bij uitstekend weer aan de wandeling door dit zeer gevarieerde deel  langs de Vecht. Eerst een gebied  droge heide met veel Jeneverbes struweel. Daarna door de schrale weilanden langs de Vecht en langs oude vechtarmen. Een kleinschalig landschap met veel hoogteverschillen door de rivierduintjes en de in de loop van vele eeuwen diverse uitgesleten oude lopen (armen) van de Vecht. Een stukje van de gekanaliseerde Vecht kreeg al weer de vrijheid om kronkelend een weg te zoeken door het landschap. De begrazing wordt gedaan middels koeien en paarden. Ook worden delen gehooid. 

Enkele van de vele waarnemingen tijdens deze prachtige tocht: Witbloeiende struikheide, Gagel, Jeneverbes, Grasklokje en veel Zwolse anjer. Op de rivierduintjes veel bulten van de Gele weidemier. En dan groeit op deze bulten weer Tijm, Echt walstro  en Zwolse anjer, geweldig!. Op het aanwezige St. Jacobskruiskruid veel  zwartrode St. Jansvlinders. Bijzonder om te zien hoe koeien en paarden dit kruiskruid laten staan en alles er omheen weggrazen.

Overal mooie bloem/zaad pluimen aan Timoteegras.  De uitleg waarom Vogelwikke aan die naam komt was ook voor mij een leermoment: het bloemetje  lijkt inderdaad verdacht veel op een vogeltje. Enkele waargenomen vogelsoorten: Groene- en Grote bonte  specht, Grauwe klauwier (1 mannetje en 2 vrouwtjes), Putter, Boomleeuwerik en Witgatje. De kleurrijke Weidebeekjuffer is ook altijd prachtig om te zien. Op oude paardenmest een flink aantal Grote speldenprikkzwammen, een kwetsbare paddenstoelsoort van de Rode Lijst. Langs de waterkant o.a. Mattenbies, Kalmoes, Valeriaan en Polei, een soort lipbloemige. 

Op hogere zanddelen Sleedoorn, Wegedoorn en prachtige groepen eiken met laaghangende takken en met Jeneverbes er tussen. Een geweldig gebied met veel landschappelijke variatie en een grote rijkdom aan bijzondere planten en dieren. We hebben genoten!

verslag: Herman Stevens

 

Deel deze pagina