03-12-2016 Excursie Beerze. 

O.l.v. Freek bezochten we in Beerze een gebied, voormalige landbouwgrond, heringericht voor natuur ontwikkeling ter compensatie voor drinkwater onttrekking in het Hammerflier. De excursie mocht zich verheugen in een goede belangstelling, totaal 16 deelnemers. Het weer liet zich eveneens van de goede kant zien. Hoewel half bewolkt en temperaturen rond het vriespunt toch ook later op de morgen af en toe zon.

Zuidelijk van de Mariënbergerdijk werd een smalle bufferzone en sloot met natuurvriendelijke oever aangelegd. In de bufferzone zijn een 3-tal poelen aangelegd. In een deel van het in 2011 ingerichte terrein met een aantal laagtes (laagste punt ruim 1.5 mtr.) waar eerder altijd water in stond, waren, zo konden we nu vaststellen kurkdroog. Om kort te gaan, waar het in dit gebied om gaat, is water!!! En wel gebiedseigen water!

Alle werkzaamheden hebben er t.n.t. niet toe geleid dat het gebied zou vernatten. Het omgekeerde is eerder waar. Er is, wat het waterpeil regiem eerder achteruit geboerd. Het was een leerzame excursie/wandeling waarover de te behalen doelstellingen het nodige werd gediscussieerd. Uiteraard hebben we ook genoten van wat we te zien en te horen kregen aan vogels (niet zo veel), planten (uiteraard ook niet veel) en nog een aantal paddenstoelen.

Vogels o.a.; Kuifmees, Pimpelmees, Merel, grote bonte Specht, Staartmees en Goudhaantje. De krenten waren: Bokje en Raaf.

Flora o.a.; bleekgele Droogbloem, Greppelrus, zwarte Zegge, veelstengelige Waterbies, Wolfspoot, Moeraswolfsklauw, Kraaiheide, Rendiermos (spec), gewoon Veenmos en fraai Veenmos. Bijzonder was ook wel een zaailing van Jeneverbes.

Paddenstoelen o.a.; valse Cantharel, Sparrekegelzwam, Kleefsteelmycena, Fopzwam en de krent hier was Heideknotszwam (rode lijst)

verslag: Johan Niphuis.

 

Deel deze pagina