Excursie Geeserstroom en omgeving.

Met 15 deelnemers naar Gees, een mooi bewaard esdorp in Drenthe. Het bleef de hele dag droog hoewel het wolkendek soms best wel dreigend was. Heel af en toe hadden we zelfs een waterig zonnetje en met een zwakke zuidwesten wind lag de gevoelstemperatuur rond de 3 à 4 graden.

We gingen voor het beekdallandschap, nieuwe natuurontwikkeling langs de Geeserstroom, een ooit rechtgetrokken beek die nu de vrijheid weer krijgt en mag meanderen. Herinrichting van zo’n kleine 700 hectare (hier kan het dus blijkbaar wel!).  De start was bij het Bollemagemaal waar we vooral de omgeving uitkamden op vogels. De 2e stop was op de parkeerplaats aan de Tilweg voor een wandeling met zicht op het beekdal dat S.B.B.was een wandeling met zicht op het beekdal dat Staatsbosbeheer wil inrichten met als referentie ongeveer het jaartal 1900. De volgende stop was aan de Koemarsendijk bij Meppen, een grote waterplas als waterberging, waar een aantal jaren geleden nog intensieve veeteelt werd bedreven. We keken ons de ogen uit wat er op het water allemaal te zien was en hoorden dat er een kwartier voor wij hier waren nog een Zeearend was gespot!

De 4e stop: een korte wandeling door een deel van het Mantinger zand. Een Jeneverbes bos in een stuifzandlandschap  met veel hoogte verschillen. Sinds 1970 wordt het beheerd als Jeneverbesreservaat. De laatste stop was aan de zuidkant van het Mantingerzand, een deel waar 6 jaar geleden nog aardappelen en maïs werden geteeld. Ook hier valt je mond bijna open van verbazing als je ziet hoe na herinrichting de natuur haar plaats weer inneemt. Uiteraard gaat dat niet zomaar! Daar is eerst het nodige (en niet alleen grond) voor verzet. Er ontstaan daar spontaan weer stuifduintjes. In het zand veel open keverholletjes. We vonden enkele Drietand of Driehoornmestkevers (Typhaeus typhoeus).  

Het was een leerzame dag met ook mooie waarnemingen.

O.a.: Grote zilverreiger, Dodaars, Buizerd, Kramsvogel, Witgatje, Staartmees, Goudhaantje, Matkop, Staartmees, Graspieper, Raaf, Smient, Brandgans, Wintertaling, Krakeend, Bergeend, Rietgans, Kolgans, Wilde zwaan, Slobeend, Pijlstaart, Tafeleend, Ooievaar, Grote bonte – en Groene Specht, Torenvalk, Roodborsttapuit, Veldleeuwerik, Groenling en Geelgors.

Deel deze pagina