Verslag excursie zaterdag 15 juli 2017 naar het Voltherbroek.

Helaas met een vrij klein groepje gingen we onder deskundige leiding op weg. De weersvoorspellingen waren niet optimaal, maar dat viel uiteindelijk reuze mee! Zelfs regelmatig een stekend zonnetje. 

We volgden een mooie route over een smal pad door houtwallen en natte elzenbroekbosjes. Langs het pad Salomonszegel, Dalkruid, Witte klaverzuring, Heksenkruid, Brunel, Klimop, Hazelaar, Kamperfoelie, Zoete kers en de eerste soorten paddenstoelen als gewone heksenboleet en Doolhofzwam. Met af en toe een uitstapje in een schraal weiland of naar een poel. Een mooi kleinschalig landschap met een grote variëteit aan zowel flora als fauna als landschap. Rond een poel vonden we onder andere Pilvaren, Watermunt, Blauwe-, Geelgroene- en Blonde zegge, Kattenstaart, Schildereprijs en Cyperzegge.

Bij een andere poel zelfs enkele planten Waterlepeltje (kruipend plantje met rode stengels) en veel Duizendknoopfonteinkruid. 

Zodra de zon er bij kwam,kwam de vlinderwereld echt tot leven. Het was in de weilandjes en in het struweel langs de bosranden een lust voor het oog. Bruin en Oranje zandoogje, Atalanta (veel op een sapboom), veel Landkaartjes, Dikkopjes, Kleine ijsvogelvlinder (5x) en Koolwitjes. 

De vogels waren niet erg actief, maar o.a. Goudvink, Buizerd, Torenvalk en Boomklever lieten zich spotten. Verder zagen we een Ree en een (jonge) Vos.

De conclusie: een inspirerende ochtend, we konden veel  informatie/kennis opdoen of weer opfrissen. Er viel in dit zeer gevarieerde gebied veel te genieten, mede omdat het weer ons met zonnige periodes gunstig gezind was. 

Verslag:Herman Stevens 

Deel deze pagina