Vogelexcursie Friese IJsselmeerkust 

Vanuit een nog donker Vriezenveen werd er deze zaterdag in Januari 2018 met 17 deelnemers gestart aan de vogelexcursie naar de Friese IJsselmeerkust nabij de plaats Lemmer. Het “weer” deze dag was goed, wel een koude wind, maar droog met af en toe een zonnetje. Dit bij temperaturen van 3 graad boven nul.

Onze excursie begon ten westen van Lemmer bij Tacozijl. Van hieruit ging het naar Sondelerleien en Oudemirdum. Daarna werd de gehele IJsselmeer kust aangedaan tot aan de Afsluitdijk. Van hieruit ging de tocht nog naar Kornwerderzand op de dijk. Er werden deze dag prachtige vogelsoorten gescoord: wat te denken van vele Grote Zaagbekken en Nonnetjes bij Tacozijl, Mirnserklif, Stavoren, Hindeloopen, en Kornwerderzand. De tienduizenden Brandganzen over het hele traject, en de bijna duizend Wulpen nabij Makkum.

Maar ook vele Kramsvogels en Kolganzen en vele eenden soorten werden genoteerd. In de Workummerwaard werden twee Slechtvalken gespot en bij een boerderij twee Grote Gele Kwikstaarten. Op de ventweg langs de afsluitdijk spotten wij honderden Tafeleenden, enkele Brilduikers en een Kuifduiker wat heel bijzonder was. In Kornwerderzand in het haventje opnieuw Grote Zaagbekken, Nonnetjes en vele Dodaars. Aan de wadkant hier honderden Toppereenden, en ook honderden Slobeenden en Bergeenden, maar ook steltlopers zoals Tureluur en Steenlopers en twee Kanoeten.

Over het gehele traject ook Torenvalken en Buizerds genoteerd, en duizenden Stormmeeuwen en zangvogeltjes. Eindconclusie:  een prachtige excursie met bijna alle ganzen en eenden soorten, en met enkele mooi uitschieters. In totaal 62 soorten vogels gespot, een geslaagde dag,  met een goede deelname.

verslag: Gerard Spit.

Deel deze pagina