Zaterdag, 17 februari 2018, wandeling Springendal.

Licht bewolkt, zwakke oosten wind, temp. ± -2ºC.

Geert neemt 11 deelnemers mee naar een gebied dat hij kent als zijn broekzak, “Springendal”.

Het Springendal is een erosiedal in de stuwwal van Ootmarsum. Het water dat hier uit de bronmeertjes stroomt voedt de bronbeekjes die het water afvoeren richting de Dinkel.

Ook de Braamberg (hoogste punt) en de Paardenslenkte, Vasser heide, grafheuvels van Mander en de graancirkels van Jannink maken deel uit van het totale gebied dat deels beheerd wordt door Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel. Maar ook particulieren o.a. erve Brunninkhuis doen veel om het totale plaatje van natuur en (eertijdse) cultuur in stand te houden in een gebied met heuvels, bronnen, beekjes en beekdalen. Verder beekdalgraslandjes, bossen, jeneverbesstruwelen en heidevelden. Landgoed elementen en oude boeren cultuur met essen completeren het plaatje. Zelfs pre-historische elementen ontbreken niet. Hier zijn nog een aantal grafheuvels aanwezig van 2000 tot 500 jaar v. Chr. (Steentijd).

Geert voert ons langs gebaande en ongebaande paden door het gebied en hij verteld ons veel bijzonderheden over het gebied. (waar het hart vol van is, ……….) 

Het gebied herbergt een bijzondere flora maar hiervoor waren wij nog te vroeg. Wel gezien o.a.  Bronmos, Paarbladig goudveil en Kleine watereppe. Onder het ijs in een bronmeer Drijvend fonteinkruid? en Stekelbrem. Ook de vogels waren nog niet erg actief, maar toch werd een aantal mooie soorten gespot o.a. Raaf, op het moment dat Geert de inleiding op de parkeerplaats bij de brandtoren hield, Boomklever, Middelste bonte specht, Houtsnip, Geelgors, Kuifmees.

Verder Vink, Keep, Groenling en Putter op een zonnebloemveld, Staartmees, Kramsvogel en Havik.

Een zeer gevarieerde excursie in alle opzichten!    (Verslag Johan Niphuis)

Deel deze pagina