14 April 2018.      Vogelexcursie Weerribben  en   De Wieden.

Voor deze zaterdag in het voorjaar was er door onze excursie commissie van de KNNV een vogelexcursie gepland naar de Weerribben en de Wieden in Noord West Overijssel.

Met 14 deelnemers werd er vertrokken  om 7 uur vanaf het Manitobaplein in Vriezenveen. Het weer: Droog met een enkel spatje regen in het begin van de dag, de wind was zwak uit Zuid oostelijke richting  met een temperatuur van 8 graden oplopend tot 12 graad in de loop van de dag.

Onze 1e observatiepunt was de Auken  nabij Steenwijk. Op het weggetje  er naar toe  werden al leuke soorten gespot zoals Wulp, Grutto, Tureluur, Kramsvogels en een Tapuit op een steenbult en ook nog een Gele Kwikstaart.  Op de vogelobservatieplek zelf werd het aantal vogels snel opgevoerd naar 45 soorten. De uitschieters hier waren: Snor, Sprinkhaanrietzanger, Blauwborst, Boompieper. Ook broeden hier in kolonies: Blauwe Reigers, Purperreigers (twee paar) Grote zilverreigers, en Lepelaars. Deze soorten waren druk doende om hun nesten op te knappen

Bij onze 2e locatie de Twitterhut nabij Scheerwolde in de Weerribben opnieuw prachtige soorten voor de lens. Denk maar aan: Oeverzwaluwen > 50 stuks, Geoorde Futen > 20 stuks, Grote Gele Kwikstaart, en Bruine Kiekendieven.

Op weg naar de 3e locatie onderweg op een waterplas scoorden wij: Zomertalingen 11 stuks en een groep Regenwulpen. Op de locatie zelf niet veel bijzonders van toe gevoegde waarde wat we niet gezien hadden.

Maar dat werd ruimschoots goed gemaakt onderweg naar de 4e locatie, wat dacht u  van een Appelvink, en iets verder hoog in een boom een Beflijster. Nog maar amper bekomen van deze mooie soort staan we plots oog in oog met een Roerdomp. Op nog geen 5 meter afstand zien we op een kaal stukje gras tussen het riet en pitrus de Roerdomp staan in paalhouding, een geweldige beleving eigenlijk te uniek om waar te nemen.

Nauwelijks bekomen van dit alles rijden we via Baarlo naar het kleine gehucht Nederland. Nadat we uit de auto waren meteen enkele Bruine Kiekendieven met nestmateriaal en opnieuw een Blauwborst. Al wandelend naar de vogelhut en daar aangekomen worden wij begroet met de zang van een Nachtegaal prachtig. Maar na enkele minuten werd de zang nog grootser toen er twee begonnen te zingen. Door de deelnemers werd er met volle teugen van dit mini concertje genoten. In totaal zagen wij 3 Nachtegalen 2 mannen en 1 vrouwtje.

Voldaan gingen wij dan ook naar onze laatste locatie van deze dag: De Beulakkerpolders nabij Giethoorn. Het is een voormalig landbouwgebied wat omgevormd is voor de helft aan recreatiewoningen in de vorm van een parkje, en de andere helft is allemaal riet met slootjes en plasjes met een grote vogelhut als centraalpunt. Aan de andere kant heb je een vrij uitzicht over de Beulakkerwiede. Bij het uitstappen en nog maar net op weg zagen wij in een klein berkje een Blauwborst volop zingen, dat was een leuke binnenkomer. In de vogeltelescoop was hij prachtig te bewonderen , en dan zie je pas die mooie kleurenpracht met dat wit gesternte borstje. Ook hier opnieuw Roerdomp te horen, en ook weer enkele Snorren met hun zeer lange riedel. Plotseling stijgt er een Snor voor onze ogen halverwege in een rietstengel omhoog. Nu was hij prachtig te bewonderen door de telescoop en kon je zijn afgeronde staart duidelijk zien als teken dat we overduidelijk te maken hadden met een Snor. Na al dit leuks liepen we verder en kwamen aan de oever van de Beulakkerwiede. Ook hier werd snel met de verrekijker een blik over het water gemaakt, en wij kwamen al snel tot mooie soorten die met zekerheid met de telescoop bevestigt moesten worden. Brilduiker vrouwtje, een paartje Middelste Zaagbekken, en als klap op de vuurpijl of als kers op de taart: een Grote Zee-eend. Wat een bijzondere waarneming die laatste waarneming, en deze werd nog even bevestigt met filmpje en foto’s door Gerrit Schepers.

Dit was het slot van een geweldige en fantastische vogeldag. In totaal werden er vandaag 85 soorten gescoord, en dat hadden door iets betere weersomstandigheden wel tegen de honderd soorten geweest. Een ieder ging nadien bij thuiskomst in Vriezenveen met een zeer voldaan gevoel huiswaarts  die zeer leerzaam was, en voor vele deelnemers met zeer bijzondere soorten. Voor de thuisblijvers vandaag: die hebben weer veel gemist.

Verslag:Gerard Spit.

Deel deze pagina