Verslag excursie Needse Achterveld op zaterdag 26 mei 2018

Een volledig onbekend gebied voor 8 van de 10 deelnemers van onze vereniging die om 8 uur vertrokken. Bij aankomst sloot zich nog iemand uit Ruurlo aan, die over deze excursie las via de KNNV website. Het is ook juist de bedoeling dat dit mogelijk is.

Het Needse Achterveld, met een omvang van 110 hectare, ligt in de Achterhoek tussen de kernen Loohuizen, Markvelde en Neede. Het is nog een relatief oorspronkelijk gebied. Doordat het er altijd nat was, werd het nooit omgevormd tot "full speed" landbouwgrond. Gelukkig maar ontdekten we snel tijdens de rondwandeling. Een prachtig kleinschalig landschap met oudere eiken- en elzenbossen, houtwallen, heidepercelen en nieuw ingerichte natte schrale weilandjes. In de bossen ligt veel dood hout, gunstig voor een rijke paddenstoelwereld, vooral in het najaar. 

De tijd is hier terug gedraaid, de landbouwgronden in het gebied zijn aangekocht en terug gegeven aan de natuur.

De laatste jaren is eigenaar Staasbosbeheer op de vroegere agrarische percelen druk bezig de flora en fauna nieuwe kansen te geven. De teeltlaag is er afgeschraapt en we konden zelf constateren dat al diverse soorten van natte heischrale vegetatie terug waren. Ook is de grondwaterstand weer hoger geworden, dat zagen we onderweg duidelijk aan een stukje verdronken berkenbos. Op de hogere stukken komt struikheide voor met grillige oude Jeneverbesstruiken. Een flink deel wordt middels paarden en koeien begraasd. Het was behoorlijk warm, maar dat werd goed gecompenseerd: er viel veel te genieten!

Via smalle paadjes verkenden we het gebied. We kwamen o.a. tegen: Geelbandlangsprietmot, Weidebeekjuffer, heel veel kleine kikkertjes, Geelgors, Koekoek, Zwartkop en Grote bonte specht. Planten: Koekoeksbloem, Penningkruid, Gevlekte orchis, Kleine zonnedauw en Dalkruid. Diversen: Grote rupsendoder, Platbuik en twee Nachtpauwogen, waarvan de ene helaas geen goed ontwikkelde vleugels had. Een smal pad door een nat veengebiedje bood volop  gagel en de jonge plantjes van de Klokjesgentiaan waren er al te vinden. Zelfs paddenstoelen werden onderweg gevonden, o.a. de Grote stinkzwam en Doolhofzwam. Na deze wandeling namen we nog een kijkje bij het voormalige zwembad 't Vleer en het natuurlijk aangelegde Gedenkbos met veel boomsoorten. Als deskundige zoekers naar boomkikkers vonden we 3 exemplaren, de ene wel op 3 meter hoogte op een blad van de Hop. 

Conclusie: mooi gebied met veel variatie, zeker de moeite van een bezoek waard.

Bedankt organisatoren! Herman Stevens

Deel deze pagina