Verslag van de avondheidewandeling op de Lemelerberg 8 augustus 2018

Een kleine opkomst, 3 personen, inclusief Bram onze excursieleider. Om 18.00 uur rijden we naar de parkeerplaats van camping De Lemeleresch waar de excursie begint. Wat direct opvalt is de grote droogte die ook hier z’n sporen heeft achtergelaten. Amper bloeiende heide. Zelf de bijenkasten zijn niet welkom, de weinige nectar die er is is voor de wilde bijen.

We komen langs een steilwandje, speciaal gemaakt voor een aantal insectensoorten en de plek ervoor is voor de zandhagedis om z’n eitjes af te zetten. Het gele zand is rijnzand. Volgens een legende gebracht door de zoon van een reus uit Duitsland. De Lemelerberg is ontstaan door opstuwing in de ijstijd. We zien een stuk heide dat verjongd is maar door de hitte en aanhoudende droogte compleet verbrand is. Ook de bosbes is rood verbrand door de hitte.

Aan de jeneverbes zitten groene en blauwe bessen. Na de bestuiving duurt het een jaar voor de eerste bessen aan de struik komen die zijn  dan groen en worden in het volgende jaar blauw. Onder een mooie eik is te zien dat er hier nieuwe aanwas van jeneverbes is.

We komen langs een bronnetje, waarvan er drie op de Lemelerberg zijn. Dit bronnetje dreigde te verdrogen maar door de bomen en rododendrons te verwijderen, die veel water opnemen, gaat het weer de goede kant op, Op een kale tak hebben we nog heel mooi een goudvink kunnen spotten. Na een bezoek aan de dikke steen hebben we de terugtocht aanvaard onderweg nog genoten van de mooie uitzichten. Bram bedankt voor de mooie excursie degenen die niet mee waren hebben weer veel gemist

Ben Hanning

Deel deze pagina