17 November 2018. Excursie Engbertsdijksvenen Noord – Oost.

Op deze koude maar droge zaterdagochtend had de K.N.N.V. een excursie gepland naar ons eigen Natura 2000 gebied de Engbersdijksvenen. We gaan hier naar de Noord Oost hoek waar ingrijpende veranderingen op punt van beginnen staan.

Om 9.00 uur hadden zich 11 personen gemeld en ter plekke zou dit nog uitgebreid worden met 2 personen. De excursie werd geleid door Gerrit Schepers.

Voor ons is het verder uniek omdat het verboden gebied is normaal, en dat je er alleen met uitzondering mag komen , en dan ook nog buiten het broedseizoen. Binnenkort wordt dit gehele gebied ontbost van de vele Berken en de enkele ander soorten bomen. Ook worden enkele oude veenkanaaltjes gedempt die vroeger werden gebruikt voor de afvoer van turf. Dit alles om de oorspronkelijke staat van het gebied weer terug te geven aan de natuur. Ook de waterhuishouding zal drastisch veranderen op den duur.

Het gebied werd door ons van alle kanten een beetje doorkruist, en waar nodig kregen wij deskundige uitleg van Gerrit hoe het er ongeveer uit zal zien en hoe het nu nog is. Al wandelend zagen wij mooie stukjes heide, pijppestrootje, stukjes bos met vele berken, maar ook uniek een hoge zandkop hier, met veel Grove Den en er moet zelfs een Dassenburcht in zitten. Ook sporen van Ree, en Wild Zwijn, Haas, en Konijn konden wij waarnemen.

Aan vogels was het redelijk rustig : Kool en Pimpelmees, Goudhaan, Kramsvogel, Vink, Grauwe Gans, Kolgans, en Toendra Rietgans werden wel waargenomen o.a. Toch op het eind van de excursie nog enkele unieke soorten: De Kapekster prachtig waargenomen in een solidaire eik op een akker, en we hoorden overvliegende Kraanvogels, (na latere info een groep van ruim 15 exemplaren).

Na bijna 3 uurtjes hier te hebben doorgebracht kwamen wij zeer tevreden bij het parkeerplaatsje terug en werd Gerrit bedankt voor zijn uitleg, (en soms wist Herman ook nog aanvullende info te verstrekken). Al met al een zeer waardevolle excursie bedankt heren. 

verslag: Gerard Spit.

Deel deze pagina