Vogelexcursie naar Veluwemeer  e.o. op 23 Maart 2019. 

Voor deze zaterdag stond er een mooie vogelexcursie gepland naar het Veluwemeer.

Aangezien wij enkele jaren geleden hier ook met veel succes waren geweest had de excursiecommissie besloten hier nogmaals heen te gaan. Toch bij vertrek was het aantal deelnemers een beetje teleurstellend we waren maar met 7 deelnemers.

Maar met veel enthousiasme werd de reis aanvaard richting Kampen waar wij onze tocht begonnen bij Noordeinde. Hier heb je nu het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer. Het is nog maar net gerealiseerd hier en het aantal vogels was overweldigend toen wij er arriveerden. Er werd dan ook snel en lang gekeken met verrekijker en vogeltelescoop. 

Leuke soorten waren hier vele : Grutto’s, Tureluurs, Bontbekplevier, Kluut, vele Smienten, alle andere eenden soorten bijna, en Kneutjes. In totaal kwamen wij hier al op meer dan 35 soorten vogels. Maar dit gebied heeft alles om uit te groeien tot een prachtig vogelgebied het is zeker een aanrader.

We rijden nu verder langs het Drontermeer en gaan achtereen volgens naar: Het oude stoomgemaal Van Engelen en Van der Veen,  en naar de Rietlanden met vogelkijkscherm nabij Elburg. Hier zagen en hoorden wij vele Rietgorzen, en Tjif Tjaffen. En wij hoorden en zagen hier voor de meeste deelnemers onze eerste Blauwborst van dit jaar. Na Elburg werd de Sint Ludgeruskerk aan gedaan waar ook een vogelkijkhut staat, hier opnieuw vele eenden soorten maar ook vele Knobbelzwanen en enkele Heggenmussen.

De tocht ging hierna verder naar Nunspeet steeds langs het Veluwemeer, en kwamen uiteindelijk bij Polsmaten. Ook hier een mooi kijkscherm waar je uitkijkt over eilandjes omzoomd door rietkragen. Hier zagen wij Wulpen, Scholeksters, Grote Mantelmeeuw, Grote Zaagbekken, en ook een van de laatste Nonnetjes een vrouwtje voordat ze naar hun broed gebieden gaan hoog in het noorden van Europa. Maar als bijzondere waarneming konden wij op de valreep hier nog een groepje Krooneenden ontdekken, het waren er 9.

We reden verder richting Harderwijk waar de plaatselijke visspeciaalzaak niet mocht ontbreken op ons lijstje van stopplaatsen. Hierna ging het de brug over het Veluwemeer over naar het Harderbroek. Hier hebben we via een laarzen pad naar een vogelkijkhut gewandeld. Het eerste gedeelte gaat door een redelijk oud bos met veel omgewaaide bomen met mos bekleed, hier was het vrij rustig aan vogels alleen Kool en Pimpelmezen, en enkele Staartmezen en Goudhaantjes lieten zich horen en zien. Na een poosje kom je in een nieuwer gedeelte  van het natuurgebied met veel riet en een opener terrein. Hier spotten wij Graspiepers, Vinken, en enkele Buizerds, en een overvliegende Havik.

Bij de vogelkijkhut aan gekomen was het een behelpen met vogeltelescoop om nog wat te zien, je zult spontaan een hernia krijgen. Na veel gemanoeuvreer lukte het ons toch om te instaleren en kon het genieten beginnen. Ook hier vele eenden soorten waaronder honderden Slobeenden. Maar ook vele baltsende Futen  Aan de overkant van het water ontdekten wij in een grote wilg plots een Zeearend dit was natuurlijk een geweldige ontdekking. Er werd dan ook minuten lang naar gekeken, ondanks pijnlijke ruggen. Het was een 2e of 3e jaars vogel, hij had geen witte eindband en geen lichte kop nog. Ook zijn snavel was nog niet geel genoeg. Dit was natuurlijk een prachtige waarneming, we gingen dan ook tevreden na een poosje terug naar de parkeerplaats van Natuurmonumenten.

De tijd begon nu ook wel te dringen de dag was bijna voorbij. We besloten dan ook om langs het Veluwemeer terug te rijden door de Flevopolder naar Roggebotsluis. Hier aangekomen erg hoog water alleen: 4 Grote Zaagbekken, Futen, en Grote Zilverreigers. Als allerlaatste stopplaats besloten wij nog even terug te gaan naar het Reevediep bij Noordeinde waar we de excursie ook begonnen. De vogels en de aantallen zaten er nog steeds, alleen nu met het zonlicht zo mooi op hun verenkleed geeft het toch wel een extra dimensie ter afsluiting van een prachtige vogelexcursie. Zeer tevreden gingen wij dan ook richting Vriezenveen met 67 vogelsoorten. En voor de thuisblijvers? Jammer dat jullie er niet bij waren het was weer een leerzame en mooi dag.   verslag: Gerard Spit.

Deel deze pagina