Verslag plantenexcursie Oosterveenweg op woensdagavond 22 mei 2019.

Bij gunstig weer zochten de aanwezige 7 personen de bermen en taluds langs de Oosterveenweg en de waterkant langs de Verbindingsleiding af op interessante planten en dieren. Vele soorten planten passeerden de revue: Koningsvaren, Brede en Smalle stekelvaren, Tormentil, Ratelaar, diverse grassoorten, Veldbies, Scherpe en Kruipende boterbloem, Kale jonker, Grasmuur, Gewone hoornbloem, Pinksterbloem, Heermoes, Gele lis, Gele plomp en Biggenkruid. En veel Aardappelgallen.

De berm wordt ecologisch beheerd door een samenwerkingsverband van waterschap, gemeente en KNNV (monitoring, advisering en maaien kwetsbare gedeelten). Via 5 proefvlakken van 25 meter lang wordt de stand van zaken qua planten in kaart gebracht. Jaarlijks worden ook een 20-tal soorten in kaart gebracht om te zien hoe de ontwikkeling is. Afgelopen winter zijn een aantal schaduwgevende bomen en bosranden afgezaagd. Dit geeft meer licht in de berm en er ontstaat hier en daar weer een goede kruid-struik-boom vegetatie. Goed voor insecten, vlinders, etc. Voor de komende winter worden weer eigenaren van percelen die te veel schaduw geven benaderd.

Via een wandelbrugje werd ook even gekeken bij het Veenschap  kerngebied. Beheer gebeurt er middels schapen en door het verwijderen van boompjes en braamstruweel. Dit zorgt ervoor dat het gebied open blijft en de heide zich weer kan ontwikkelen. Aldaar waren duidelijk de effecten te zien van de droogte van vorig jaar. Er stond geen water meer op de delen met een veenpakket en een soort als zonnedauw was niet te vinden. Een veenput staat al heel lang droog. In het bosgedeelte wel veel Rankende helmbloem, Vingerhoedskruid en een stukje met Lelietje van dalen. Al met al een leerzame excursie.

                                                                                              Herman Stevens

Deel deze pagina