Verslag vogelexcursie Rieselfelder bij Münster op zaterdag 14 september 2019.

:u

Op een stralende zaterdagmorgen vertrokken 8 deelnemers onder leiding van Gerrit Schepers naar Rieselfelder bij Münster. Rieselfelder is een 450 hectare groot natuurreservaat dat tot 1975 het rioolzuiveringsgebied voor Münster was.

Bij vertrek om 7 uur hing de nevel nog boven de weilanden, maar daarboven liet de zon zich al zien. Het was even zoeken naar de eerste parkeerplaats. Deze was bij een bezoekerscentrum waar informatie aanwezig was over het gebied en in diverse vitrines waren de vogels die er voorkomen tentoongesteld. We liepen naar de eerste grote plas en hier was het meteen raak.

Veel vogels verschenen voor de telescopen en verrekijkers of lieten zich horen. Opmerkelijk was een groep van circa 20 casarca’s. Niet alleen lieten zich de wintertaling, krakeend, kuifeend, slobeend en dodaars zien, maar ook lepelaar, grote zilverreiger, blauwe reiger en knobbelzwanen. De aalscholvers lieten hun veren drogen door de zon. De waterral en watersnip en kievit vertoonden zich ook in de telescoop.

Tijdens de wandeling liet het baardmannetje  zich horen en was heel even zichtbaar voor een enkele toeschouwer. Men ontdekte ook een witoog, wilde eend en zilvermeeuwen, fuut, grauwe gans, nijlgans en Indische gans. In de weilanden liepen Heckrunderen met hun imposante horens. In een boom werd nog een nest van hoornaars ontdekt. Van de roofvogels werden buizerd, havik en torenvalk gespot. Na een rondje om de plas keerden we terug naar de parkeerplaats voor een koffiestop, waarna de wandeling naar een ander deel voortgezet werd.

Helaas was hier niet veel te zien en bleek dat we het mooiste al hadden gehad. Toch zagen we nog een ree in de verte, enkele ooievaars en Canadese ganzen en wulp. En in de slootjes langs de weg nog enkele kikkers. De laatste wandeling liep langs een weg met vruchtenbomen. Appels, peren en later nog enkele pruimenbomen. Naast de genoemde soorten lieten naast de roodborsttapuit ook de meer algemene vogelsoorten zich zien. Totaal hebben we 46 vogelsoorten gespot. Door de mooie variatie aan vogelsoorten en het schitterende weer was het een zeer geslaagde excursie. Waarvoor onze dank voor de organisatie en de begeleiding.

Verslag: Louis Bunte en Elly Nijhuis

Deel deze pagina