Verslag vogel excursie naar de Dollard en de Eemshaven op zaterdah 18 januari 2020

Er staat een excursie Dollard Eemshaven op het programma. Om 7 uur verzamelen en vertrek vanaf het Manitobaplein met 10 vogelaars die allen benieuwd zijn wat de dag brengen zal.

Allereerst naar De Kiekkaaste bij Nieuwe Statenzijl; we treffen het geweldig het is afgaand tij en het houten vlonder pad is goed begaanbaar. Het is koud, er staat een straffe wind. Vogels trekken zich hier niets van aan, we horen baardman als we naar de kijk hut lopen.

Aldaar laten de watervogels zich mooi zien; door de verschillende telescopen zien we o.a. Bergeend, Goudplevier, Smient, Krakeend, Wintertaling, Slobeend, Bonte strandloper. Op de terugweg laten twee Baardmannen zich prachtig zien, we staan op 1,5 meter afstand en ze trekken zich niets van ons aan. Zo mooi getekend en zo dichtbij zie je ze maar een enkele keer.

De volgende stop is de Punt van Reide, we rijden door de Carel Coenraadpolder, via het Ambonezenbosje en de Reiderwolderpolder. Op de zware kleigrond is onderweg, mede door het slechte weer niet veel te zien behalve een enkele ree (of was het een haas?).

De Punt van Reide geeft een prachtig uitzicht op de honderden watervogels op de kwelder en slikken net buiten de dijk. Binnen de dijk is een nieuwe foto-kijk hut gebouwd op waterhoogte.

Na een korte stop in Termuntenzijl voor een heerlijk gebakken visje gaan we door naar de Eemshaven waar we vinken een Barmsijs, en op Eemshaven-west nog Slechtvalk, Sneeuwgors scoorden. Tientallen Steenlopers scharrelen hier net onderaan de dijk. En als afsluiting nog naar Valom net ten westen van de Eemshaven. Wat we hier zien is overweldigend: duizenden scholeksters, duizenden wulpen, waaronder tientallen regenwulpen, duizenden brandganzen en kieviten. Een bijzondere ervaring om deze aantallen vogels te mogen waarnemen. Tussen al deze vogels zit een slechtvalk op een paaltje in het drooggevallen wad te wachten op zijn of haar kans op een maaltje. Er zitten honderden bonte strandlopers op kleine paaltjes die net boven de waterlijn uitkomen. Samen vormen ze een streep vogels die oplichten als er een waterig zonnetje op schijnt. De rij vogels is een paar honderd meter lang. Er komt een regenbui vanaf het wad richting de dijk waar we staan, de regenboog die hiervan het gevolg is schuift onze kant op over het water. Uiteindelijk staan we in een hagelbui en rennen terug naar de auto.

Als afsluiter rijden we naar Noordpolderzijl en na een kop koffie in het noordelijkste cafeétje op het vaste land van Nederland rijden we terug naar Vriezenveen; einde van een geweldige vogeldag.

De waargenomen soorten (51 stuks):

Putter, buizerd, bruine kiekendief, kuifeend, grauwe gans, grote bonte specht, kramsvogels, koolmees, pimpelmees, blauwe reiger, brandgans, grote mantelmeeuw, stormmeeuw, wulp, torenvalk, kievit, kolgans, wilde eend, sperwer, krakeend, smient, baardman, bergeend, goudplevier, wintertaling, slobeend, bonte strandloper, kokmeeuw, nijlgans, zwarte kraai, kauw, aalscholver, grote zilverreiger, graspieper, dodaars, vink, frater, scholekster, spreeuw, knobbelzwaan, barmsijs, fuut, keep, steenlopers, slechtvalk, sneeuwgors, kluut, rotgans, regenwulp, drieteenstrandloper, tureluur.

verslag: Margret Ticheler

Deel deze pagina