Excursie  naar de Faijersheide op 15 juli 2020.

Op deze datum stond een excursie naar het Hondenven bij Tubbergen gepland, maar i.v.m. de corona toestanden en het broedseizoen kregen we geen toestemming het gebied te bezoeken. Dan maar naar Fayersheide, een natuurparel ten zuid-oosten van Vriezenveen.

Maar terug naar de excursie.

Voor deze excursie, waar het hoofdzakelijk ging om de geschiedenis, flora en bijkomende zaken als vlinders, insecten enz. hadden zich 21 deelnemers opgegeven. Deze werden verdeeld in 2 groepen (mede i.v.m. Corona) en geleid door Geert Euverman en Herman Stevens. Beide kennen de Fayersheide als hun broekzak en zijn doorkneed in het leiden van excursies. Het werd een bijzonder mooie avond, door het weer, maar ook wat er allemaal werd gezien en wat beide excursieleiders zoal konden vertellen over de Fayersheide. Echt, de zeer kwetsbare Fayersheide verdient goed beheer van de buffer. Een korte opsomming van wat we hebben gezien.

Om te beginnen met de vogels, al was dat niet zo heel veel. o.a.; Buizerd, Tjiftjaf, Boerenzwaluw, Houtduif, Sperwer, Roodborsttapuit, Gierzwaluw, Geelgors, Torenvalk en Groene specht. Patrijs liet zich vanavond helaas niet zien, wel 's middags gespot tijdens de voorbereiding. Ook Blauwe reigers die hun slaapboom in de Fayersheide hebben, waren nog niet terug van hun jachtgronden.

Vlinders: Groot koolwitje, Geelsprietdikkopje, Bruin zandoogje, Kleine vuurvlinder en veel sprinkhanen en krekels, spinnen (waaronder de Wespspin), bijen en wat dies meer zij, maar de experts hiervan zaten in de andere groep.

Flora: Dotter, Egelboterbloem, Kale jonker, nog een late Echte koekoeksbloem, Knoopkruid, op de buffer komt al veel Struikheide weer terug, Dwergviltkruid, Rolklaver, Stekelbrem, Vleugeltjesbloem, Biggenkruid, Speerdistel, Blaassilene, Duizendblad, Streepzaad. Tormentil, Grote pimpernel, Gagel, Koningsvaren, Steenanjer, Kruipwilg, een nog steeds sterke populatie Klokjesgentiaan, Blauwe Knoop (enkele al in bloei!) Muizenoor, Stijf havikskruid, een mooie zichtbare overgang van Struikheide (ook al bloeiend) naar Dopheide, Grote ratelaar, Welriekende nachtorchis, Heidekartelblad, Vetblad (deze laatste heeft het moeilijk), Moerashertshooi, Watermunt, Wateraardbei en Stijve ogentroost. Moeraswolfsklauw werd niet gevonden, is door de droogte helaas al twee jaar verdwenen.

Ook nog vermeldenswaard een wespennest in de grond, gepredeerd door Wespendief? of Das? Een aantal lege raten lagen voor het opengebroken nest, maar de wespen waren al weer bezig met hertstel. De nog aanwezige bijzondere flora is zeker een indicatie dat het hier toch om een uniek, maar kwetsbaar gebied gaat. Het bewaren en versterken zeker waard! 

 verslag:Johan Niphuis.

Deel deze pagina