Datum: 
zaterdag 19 september 2020 08:30 tot 12:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Zaterdag 19 september 2020. Landschappen Springendal

Het heeft een tijdje geduurd, de plannen waren er al lang. Maar nu is het uitgevoerd: de herinrichting van het Springendal. We kennen het als een bosrijk gebied, met een paar grote akkercomplexen, en nog een grote lap heide: de Paardenslenkte. Maar de ruggengraat van het gebied is toch wel het brongebied van de Springendalse beek, met het schitterende erosiedal en de bronvijvers.

De Paardenslenkte is het enige restant van hoe het er hier ongeveer een eeuw geleden nog uitzag. Oude foto’s laten het zien: een golvend landschap, met Jeneverbessen en Brem, wat kleine akkertjes, omgeven door houtwallen. Dat alles is in de vorige eeuw grotendeels verdwenen. De heide werd ontgonnen en ingeplant met hout, of ingericht als akker. Veel van het bos is nu gekapt, en de bodem afgeschraapt om heischrale vegetaties terug te krijgen. Daarentegen zijn de grote jonge ontginningen juist omgevormd tot een veel meer besloten landschap. Hier nog steeds kleine delen akker, maar ook heischrale delen. Hier zijn juist weer nieuwe houtsingels geplant, en zelfs een paar nieuwe wandelpaden gemaakt.

Dit alles ging niet zonder slag of stoot. Zo gauw er tegenwoordig grote plannen komen voor de herinrichting van natuurgebieden blijken er ineens heel veel mensen daar een mening over te hebben. Zeker als er fraaie bospartijen sneuvelen, en dat is hier zeker wel gebeurd. Staatsbosbeheer heeft er alles aan gedaan om het hoe en waarom uit te leggen, maar er bleef genoeg aversie over. Vaak anoniem zoals dat tegenwoordig helaas de gewoonte is. Maar het resultaat ligt er, en de littekens in de vorm van de open delen in het bos zullen over een tijdje ongetwijfeld zijn overgroeid. Maar het is de moeite waard om nu alvast eens te gaan kijken of de bedenkers het misschien toch wel goed gezien kunnen hebben…

Verzamelen: Met eigen vervoer naar P-plaats Brandtoren aan de Hooidijk bij Vasse.
Vertrek:Hooidijk om 08.30 uur voor een wandeling van ongeveer drie uur.
Opgave vooraf (ivm corona) is bij deze wandeling niet nodig!

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
P-plaats Brandtoren aan de Hooidijk bij Vasse
Contactpersoon: 
Geert Euverman en of Gerrit Schepers
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina