Terugblik op een jaar Wies met de Patries in Twenterand  (20170

Het eerste jaar van Wies met de Patries is bijna voorbij. Vooral in het voorjaar kwamen gelukkig toch nog een heel aantal meldingen. In de loop van het jaar werd dat wel minder, maar op zich is dat niet zo gek. Ze vallen niet meer zo op: om te beginnen houden de mannetjes zich stil, en ze kunnen zich natuurlijk beter verborgen houden in de akkers en ruigtes. Wat heel spannend was: zouden ook kuikens gemeld worden? Om die te zien is al helemaal een klus. Meestal vind je ze bij toeval, als je ze per ongeluk opschrikt. Dat is in Twenterand of net erbuiten deze zomer met in ieder geval 14 koppels gebeurd. Daarvan zullen er mogelijk wel een paar dubbel geteld zijn, maar dat weet je nooit zeker. Maar er zullen er ook vast en zeker nog wel gemist zijn. De meeste kans om patrijzen te treffen hebben immers de mensen in het veld, maar niet alle boeren en loonwerkers geven het door, als ze bij het werk patrijzen treffen.

Er zijn een paar concentraties met waarnemingen, maar de plek waar je de meeste kans maakt is nu toch wel aan de zuidoostkant van Vriezenveen. De combinatie daar van de zandwinning met de ruige overhoekjes, een paar verruigde graslanden en de nieuwe natuur bij Fayersheide levert blijkbaar een omgeving waar patrijzen zich momenteel het meest prettig voelen. En met de inrichting van het geplande zonnepark daar, is er nog meer mogelijk om het leefgebied uit te breiden voor de patrijzen.

Dat is dan ook wel hoognodig. Eind november is de vernieuwde Rode Lijst van bedreigde broedvogels gepresenteerd. De patrijs staat daar onveranderd op als Kwetsbaar, maar uit de gegevens van hun  verspreiding blijkt dat ze nog verder hebben ingeleverd. Niet alleen bij ons, maar ook in omringende landen. In de toelichting in de Rode Lijst staat wel een voor onze Patries hoopvolle zinsnede: ‘Maatregelen om de stand te ondersteunen zijn het meest kansrijk in gebieden waar nu nog redelijke dichtheden voorkomen, zoals in Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en delen van Twente en Noord-Brabant.

Dat is in ieder geval een steuntje in de rug voor Wies met de Patries om mee verder te gaan!

 

 

 

Deel deze pagina