Verslag van de algemene excursie zaterdag 14 juli 2018 naar de Duursche Waarden

Om half acht vertrok een groep van 13 personen bij De Hulle.

De aankondiging voor deze dag in het Uitpluizertje: een gevarieerde excursie  naar de Duursche Waarden aan de de IJssel tussen de plaatsen Olst en Wijhe, ook grensrivier tussen Gelderland en Overijssel.

De wandeling begon bij Fortmond waar de auto goed geparkeerd kon worden.

Eerst namen we een kijkje op de uitkijktoren aldaar en bij de restanten van de oude steenfabriek waar het bakken van stenen in 1976 gestopt werd. We vonden in de ovens geen vleermuizen of vogels, maar daar waren datum/tijdstip ook ongunstig voor. Daarna een route langs de IJssel met veel riviernatuur. Een gevarieerd gebied met ooibossen, moerassen, rivierarmen of rivierstrangen en Tichelgaten. En uitzicht over de IJssel, landschappelijk ook fraai!

Onderweg noteerde ik af en toe wat er gezien/gevonden werd. Lang niet alles werd genoteerd.

Planten: Grote klis, Pastinaak, Honingklaver, Cichorei, Cipreswolfsmelk, Knoopkruid, Jacobskruiskruid, Glanshaver, Leverkruid, Boerenwormkruid, Geel walstro, Melkdistel, Hondsroos, Kruisdistel en Wilde peen.

Vogels: Zanglijster, Putter, Geelgors, Kneu, Zwartkop, 

Het was prachtig weer, eerst met nog een aangename temperatuur en een briesje. Later werd het echt warm.

Via een met de hand te bedienen pontje staken we een rivierarm over. Via een stukje langs de rijksweg bezochten we een vogelhut met uitzicht op de "Scharpezeelse bank". Het was er rustig qua vogelsoorten, mogelijk te warm?

 

Mijn verdere "onderweg" notities:

Planten: Reuzenbalsemien, Moerasandoorn, Wilgalant, Poelruit, Grote valeriaan, Watermunt, Haagwinde, Kleefkruid, Bitterzoet, Perzikkruid, Moeras- of Zomp vergeet-me-niet, Tweestijlige meidoorn, Wilde bertram, Sleedoorn, Gele lis, Reukloze kamille, Gewone wederik, Moerasmuur, Framboos, Zilverschoon, Tormentil, Smeerwortel, Groot warkruid op brandnetels (er bestaat ook Hopwarkruid dat op Hop voorkomt), Hop, Gele plomp, Waterlelie, Harig wilgeroosje, Blauw glidkruid, Heermoes en Duizendguldenkruid.

Vogels: Kokmeeuw, Visdiefje, Sperwer, Scholekster, Winterkoning, Kleine karekiet, Boerenzwaluw, Canada gans, Groenling, Brandgans, Oeverloper, Gaai en Boerenzwaluw.

Vlinders: Bont zandoogje, Dagpauwoog, Bruine zandoogje, Koolwitje,

Terug bij de startplaats had iedereen de keuze: al naar huis of nog een bezoekje aan het infocentrum bij Den Nul.

Bij het infocentrum vlogen op vlinderstruiken in de tuin behoorlijk veel vlinders: Dagpauwoog, Citroenvlinder, Kleine vos en als "kers op de taart" de Koninginnepage!

Al met al toch weer een leerzame en gezellige excursie, wel wat warm!

verslag:Herman Stevens

Deel deze pagina