Verslag bloeiende heide wandeling Lemelerberg 26 augustus 2017.

Een groep van 13 personen begon aan de wandeling in Lemele op de parkeerplaats aan de Ledeboerweg. De weersomstandigheden waren uitstekend, zonnig en oplopende temperaturen tot 26 graden. Het geplande doel naar het Vilsterenseveld werd veranderd, omdat het daar moeilijk bleek  een mooie aaneengesloten wandelroute te vinden.

Via een pad door een gevarieerd gebied met veel bloeiende heide, naaldbos en jeneverbesstruweel beklommen we langzaam en eigenlijk ongemerkt de helling van de Lemelerberg (hoogte 48.2 meter). Op het vogelobservatiepunt, mooi aangelegd met rondom tot in de verte zicht, werd de omgeving afgespeurd naar vogels. Aan de horizon de graansilo’s van Luttenberg en Raalte, Zwolle was door de nevel niet zichtbaar. De vogelwereld hield zich vrij rustig, alleen wat “klein grut” liet zich observeren: Gras- en Boompieper, Kool-, Staart-, Pimpel- en Kuifmees werden gespot. 

Over de westhelling van de Lemelerberg trokken we daarna door een heel bijzonder landschap met Jeneverbes, bloeiende Struikheide en zandverstuivingen. We droegen er nog een steentje bij aan het open houden van de zandverstuiving door onze “footprints” in het kale zand. Slechts enkele jonge Jeneverbesstruikjes vonden we er, maar daar is de beheerder al heel blij mee. Verjonging van de Jeneverbes ontbrak gedurende vele 10-tallen jaren. 

Natuurlijk ook een fotogeniek gebied. De zoektocht naar hagedissen bij het zonnige weer leverde slechts enkele kleine exemplaren van waarschijnlijk de Levendbarende hagedis op. Op de grens van natuur- en agrarisch gebied wel wat meer vogels. Enkele tapuiten, al op trek. Verder Grote bonte specht, een groep spreeuwen, Paapje, Zwarte roodstaart, Buizerd en Boerenzwaluw. Op veel plekken op en in de grond activiteiten van Mestkevers en Graafwespen. Onderweg verder nog Zwartkop, Goudhaantje, Kneu, Zwarte specht en Kievit. Af en toe konden we nog een paar heerlijke bramen nuttigen. Opvallend veel paddenstoelen stonden er langs de paden door de bospercelen. Dat is vrij vroeg en zal te maken hebben met de frequente regenval in juli. Tegen het middaguur begon de terugreis. Een heel bijzonder gebied, vooral eind augustus prachtig vanwege de massaal bloeiende heide. (verslag: Herman Stevens)

Deel deze pagina