Kraanvogels Engbertsdijksvenen. 

Sinds 2011 verblijft er zomers een paartje kraanvogels in/rond "ons" Natura2000 gebied Engbertsdijksvenen.

Net als in de broedseizoenen 2011 en 2012 verbleven er ook in het broedseizoen 2013 territoriale Kraanvogels in de Engbertsdijksvenen. Het betrof 1 paartje dat een territorium had op dezelfde locatie als een paar in 2011 en 2012. Helaas kon geen bewijs van broeden worden gevonden. (verslag)

2014 werd voor het eerst een broedgeval vastgesteld dat helaas in een vroeg stadium mislukte. (zie film)

2015 heeft het kraanvogelpaar meer succes en is het eerste jong van Overijssel vliegvlug geworden.

2016 zijn er zelfs 2 paartje waargenomen waar van er in iedergeval weer 1 jong groot geworden is. (zie film hier onder)

 

 

 Hier beneden staan diverse verslagen in pdf format. 

Deel deze pagina